MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 30.10.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie trzech boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno

 

za cenę: 248.254,94 zł brutto

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 7 ofert, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

PPHU CHEC Kazimierz Chęć ul. Nałkowskiej 16D, 41-700 Ruda Śląska;

OFERTA NR 02 złożona przez:

PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno;

OFERTA NR 03 złożona przez:

„OGRÓD” Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna;

OFERTA NR 04 złożona przez:

INTERHALL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice;

OFERTA NR 05 złożona przez:

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom;

OFERTA NR 06 złożona przez:

PHU „GAWLIK” Paweł Gawlik, ul. Oświęcimska 27, 32-625 Skidziń;

OFERTA NR 07 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Górska 88, 43-318 Bielsko-Biała;

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

284,16

284,16

02

300,00

300,00

03

0,00

0,00

04

0,00

0,00

05

172,95

172,95

06

0,00

0,00

07

0,00

0,00

 

Wójt Gminy

Marian Pawlas