MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 23.11.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont nawierzchni boiska lekkoatletycznego w Suszcu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk

ul. Podlesie 17; 41-303 Dabrowa Górnicza

za cenę: 732.404,34 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

IV.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 13 OFERT, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma Handlowo Usługowa ROTOPROFI Jolanta Łopata; ul. Sądecka 77; 34-700 Rabka – Zdrój;

OFERTA NR 02 złożona przez:

PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE SP.Z O.O.; ul. Puławska 38; 05-500 Piaseczno;

OFERTA NR 03 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Sp. z o.o.; ul. Górska 88, 43-318 Bielsko – Biała z

Top Sport Jan Pietraszko; ul. Górska 88, 43-318 Bielsko – Biała;

OFERTA NR 04 złożona przez:

Moris Polska Sp. z o.o.; ul. Równoległa 1; 02-235 Warszawa;

OFERTA NR 05 złożona przez:

OGRÓD Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak; ul. Lawendowa 1; 66-440 Skwierzyna;

OFERTA NR 06 złożona przez:

InterHall Sp. z o.o.; ul. Józefowska 6; 40-144 Katowice;

OFERTA NR 07 złożona przez:

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński; ul. Hutnicza 4; 41-923 Bytom;

OFERTA NR 08 złożona przez:

EVERSPORT Sp. z o.o.; ul. Kiersnowskiego 18/45; 03-161 Warszawa;

OFERTA NR 09 złożona przez:

Konsorcjum firm:

SIM Mariusz Świerkosz; ul. Ustrońska 46; 43-440 Goleszów i

SOLID – STED Sp. z o.o. Sp.k.; ul. Arkońska (Stadion); 71-245 Szczecin

OFERTA NR 10 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GRUMIX; Budzisław 35; 26-234 Słupia;

OFERTA NR 11 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk; ul. Podlesie 17; 41-303 Dabrowa Górnicza

OFERTA NR 12 złożona przez:

PHU „GAWLIK” Paweł Gawlik; ul. Oświęcimska 27; 32-625 Skidziń

OFERTA NR 13 złożona przez:

„OLAX” Sp. z o.o.; ul. Wyzwolenia 27; 43-190 Mikołów

 

V.            Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

Okres gwarancji - 5%

01

0

0

0

02

0

0

0

03

236,55

15,00

251,55

04

0

0

0

05

0

0

0

06

220,47

15,00

235,47

07

238,08

15,00

253,08

08

0

0

0

09

0

0

0

10

0

0

0

11

285,00

15,00

300,00

12

0

0

0

13

0

0

0

 

 

Wójt Gminy

      Marian Pawlas