MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

SIWZ-odcinek_kanalizacji_Kryry_-_etap_II.pdf (198.66 Kb)

2. ZAŁĄCZNIKI NR. A DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU Pdf, WORD (STRONY TYTUŁOWE):

ZAŁ. NR A:

formularz_przedmiaru_robot_-zal._A_-_strona_tytulowa.doc (30.50 Kb)

Formularz_przedmiaru_robot_-zal.A.pdf (31.58 Kb)

ZAŁ. NR 6:

PROJEKT BUDOWLANY:

PB_-_6101-_Opis_techniczny.pdf (259.03 Kb)

PB_-_6101_001.pdf (2.67 Mb)

PB_-_6101_014.pdf (147.29 Kb)

PB_-_6101_052.pdf (92.98 Kb)

PB_-_6101_058.pdf (80.54 Kb)

PROJEKT WYKONAWCZY:

PW_-_6111_060_-_rysunek.pdf (208.53 Kb)

PW_-_branza_instalacyjna_-_opis_techniczny.pdf (2.34 Mb)

 

ZAŁ.NR 7

INFORMACJA BIOZ:

BIOZ.pdf (194.49 Kb)

 

ZAŁ. NR 8

 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Specyfikacja_techniczna_-_czesc_pierwsza.pdf (3.53 Mb)

Specyfikacja_techniczna_-_czesc_druga.pdf (3.85 Mb)