MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁ. 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

 

 

2. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. NR 1.A, 1.B, 1.C:

 

Formularz Przedmiaru Robót - ul. Bursztynowa w Suszcu - Zał. nr 1 A.xls

Formularz Przedmiaru Robót - ul. Brylantowa w Suszcu - Zał. nr 1 B.xls

Formularz Przedmiaru Robót - ul. Bazantów w Radostowicach - Zał. nr 1 C.xls

 

  

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT, UZGODNIENIA)  - ZAŁ. NR 9:

Opis techniczny.pdf

Rys_1_-Plan_orientacyjny_-_ul__Bursztynowa_w_Suszcu.pdf

Rys_2_-Plan_sytuacyjny_-_ul__Bursztynowa_w_Suszcu.pdf

Rys_3_-Przekroj_poprzeczny_-_ul__Bursztynowa_w_Suszcu.pdf

Rys_4_-Plan_orientacyjny_-_ul__Brylantowa_w_Suszcu.pdf

Rys_5_-Plan_sytuacyjny_-_ul__Brylantowa_w_Suszcu.pdf

Rys_6_-Przekroj_poprzeczny_-_ul__Brylantowa_w_Suszcu.pdf

Rys_7_-Plan_orientacyjny_-_ul__Bazantow_w_Radostowicach.pdf

Rys_8_-Plan_sytuacyjny_-_ul__Bazantow_w_Radostowicach.pdf

Rys_9_-Przekroj_poprzeczny_-_ul__Bazantow_w_Radostowicach_-_Odcinek_1.pdf

Rys_10_-Przekroj_poprzeczny_-_ul__Bazantow_w_Radostowicach_-_Odcinek_2.pdf

Uzgodnienia.pdf

 

 

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 10:

Strona_tytulowa_i_spis_tresci.pdf

Wymagania ogólne.pdf

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.pdf

Koryto wraz z profilowaniem i  zagęszczaniem podłoża .pdf

Podbudowa z tłucznia kamiennego.pdf