MENU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 105996 - 2009; data zamieszczenia: 15.04.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 102284 - 2009 data 10.04.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, fax. 032 4493051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: -.
  • W ogłoszeniu jest: Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.