MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.1

 

2.FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI:

POZ.2 – ZAŁ. 1.A

 

3. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3

 

4. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 4

 

5. ZAŁ. NR 8 DO SIWZ - PROJEKT Z ZAŁACZNIKAMI (w tym plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót):

OPIS TECHNICZNYPATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 5 – 13

OPERAT WODNOPRAWNY:  PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 14 – 17

 

8. ZAŁ. NR 9 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 18

 1. 1.-2017-4-T-CZOWA-RUDZICZKA.pdf Data: 2017-03-31 14:49:26, - Rozmiar: 942,80kB
 2. 2.-Formularz_przedmiaru_1_A.xls Data: 2017-03-31 14:49:26, - Rozmiar: 128,50kB
 3. 3.-ZA-ACZNIKI-NR-1-2-3-4-5-6-DO-SIWZ.docx Data: 2017-03-31 14:49:27, - Rozmiar: 60,88kB
 4. 4.-ZA-CZNIK-NR-7-ISTOTNE-POSTANOWIENIA-UMOWY.pdf Data: 2017-03-31 14:49:28, - Rozmiar: 760,82kB
 5. 5.-Rudziczka-ul.-T-czowa-opis.pdf Data: 2017-03-31 14:49:29, - Rozmiar: 157,05kB
 6. 6.-Rys.-1.-Plan-orientacyjny-A3.pdf Data: 2017-03-31 14:49:35, - Rozmiar: 1 886,36kB
 7. 7.-Rys.-2.-Istniejace-zagospodarowanie-297x1350.pdf Data: 2017-03-31 14:49:38, - Rozmiar: 1 246,96kB
 8. 8.-Rys.-3.-Plan-sytuacyjny-297x1350.pdf Data: 2017-03-31 14:49:44, - Rozmiar: 2 255,78kB
 9. 9.-Rys.-4.1.-Przekroje-typowe-297x1450.pdf Data: 2017-03-31 14:49:50, - Rozmiar: 2 126,00kB
 10. 10.-Rys.-4.2.-Przekr-j-istniej-cy.pdf Data: 2017-03-31 14:49:50, - Rozmiar: 178,45kB
 11. 11.-Rys.-5.-Profil-pod-u-ny-297x764.pdf Data: 2017-03-31 14:49:51, - Rozmiar: 231,80kB
 12. 12.-Rys.-6.-Profil-kanalizacji-297x764.pdf Data: 2017-03-31 14:49:52, - Rozmiar: 290,02kB
 13. 13.-T-czowa-w-Rudziczce-BIOZ.pdf Data: 2017-03-31 14:49:52, - Rozmiar: 117,87kB
 14. 14.-Operat-Wodnoprawny-T-czowa.pdf Data: 2017-03-31 14:49:55, - Rozmiar: 1 068,43kB
 15. 15.-Rys.1-Orientacja.pdf Data: 2017-03-31 14:50:03, - Rozmiar: 2 967,77kB
 16. 16.-Rys.2-Plan-sytuacyjny-297x1350.pdf Data: 2017-03-31 14:50:06, - Rozmiar: 1 538,57kB
 17. 17.-Rys.3-Przekr-j-przez-cian-wylotu-A3-.pdf Data: 2017-03-31 14:50:07, - Rozmiar: 135,95kB
 18. 18.-SST-T-czowa-w-Rudziczce.pdf Data: 2017-03-31 14:50:09, - Rozmiar: 890,16kB