MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA:

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1-8

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.1

 

II. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 2

 

III. PROJEKT  WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - ZAŁ. NR 9 DO SIWZ, W TYM:

ZAKRES: PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3.1

PROJEKT BUDOWLANY: PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 3.2- 3.6

UZGODNIENIA: PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 3.7 – 3.12

 

IV. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU – ZAŁ. NR 10 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI POZ. 4.1 - 4.9

 

V.  PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - ZAŁ. NR 11 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI POZ. 5.1 – 5.6

 

VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 11 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 6.1 – 6.9

 1. 1._2016_6_SIWZ_DESZCZOWA_II_ETAP.pdf Data: 2016-04-15 18:44:41, - Rozmiar: 527,78kB
 2. 2._Formularz_przedmiaru___1_A.xls Data: 2016-04-15 18:05:39, - Rozmiar: 55,50kB
 3. 3.1_Podzia_na_etapy.pdf Data: 2016-04-15 18:05:41, - Rozmiar: 870,38kB
 4. 3.2_Opis_Deszczowa_Drogowa.pdf Data: 2016-04-15 18:05:46, - Rozmiar: 2 135,27kB
 5. 3.3_Rys_D01_Deszczowa_Suszec_Orientacja.pdf Data: 2016-04-15 18:05:53, - Rozmiar: 3 376,37kB
 6. 3.4_Rys_D02_Deszczowa_Suszec_Sytuacja.pdf Data: 2016-04-15 18:05:56, - Rozmiar: 1 366,56kB
 7. 3.5_Rys_D03_Deszczowa_Suszec_Profil.pdf Data: 2016-04-15 18:05:58, - Rozmiar: 383,47kB
 8. 3.6_Rys_D04_Deszczowa_Suszec_Przekroje.pdf Data: 2016-04-15 18:05:59, - Rozmiar: 363,71kB
 9. 3.7_Uzgodnienie_PSG.pdf Data: 2016-04-15 18:06:00, - Rozmiar: 507,43kB
 10. 3.8_Uzgodnienie_GPW.pdf Data: 2016-04-15 18:06:01, - Rozmiar: 456,32kB
 11. 3.9_Uzgodnienie_Deszczowa_TAURON.pdf Data: 2016-04-15 18:06:04, - Rozmiar: 1 384,76kB
 12. 3.10_Uzgodnienie_Orange.pdf Data: 2016-04-15 18:06:06, - Rozmiar: 650,82kB
 13. 3.11_Uzgodnienie_Deszczowa_PGK.pdf Data: 2016-04-15 18:06:07, - Rozmiar: 429,69kB
 14. 3.12_Uzgodnienie_Deszczowa_PGWIR.pdf Data: 2016-04-15 18:06:09, - Rozmiar: 603,04kB
 15. 4.1_Opinia_Tymczasowa.pdf Data: 2016-04-15 18:06:09, - Rozmiar: 271,10kB
 16. 4.2_Zatwierdzenie_Tymczasowa.pdf Data: 2016-04-15 18:06:11, - Rozmiar: 730,10kB
 17. 4.3_Deszczowa_Orientacja.pdf Data: 2016-04-15 18:06:19, - Rozmiar: 3 378,94kB
 18. 4.4_Deszczowa_Inwentaryzacja.pdf Data: 2016-04-15 18:06:20, - Rozmiar: 199,07kB
 19. 4.5_Deszczowa_Tymczasowa_Etap01.pdf Data: 2016-04-15 18:06:22, - Rozmiar: 1 104,96kB
 20. 4.6_Deszczowa_Tymczasowa_Etap02.pdf Data: 2016-04-15 18:06:24, - Rozmiar: 960,98kB
 21. 4.7_Deszczowa_Tymczasowa_Etap03.pdf Data: 2016-04-15 18:06:27, - Rozmiar: 1 080,38kB
 22. 4.8_Deszczowa_Tymczasowa_Etap04.pdf Data: 2016-04-15 18:06:29, - Rozmiar: 1 074,16kB
 23. 4.9_Deszczowa_Tymczasowa_Etap05.pdf Data: 2016-04-15 18:06:32, - Rozmiar: 987,52kB
 24. 5.1_Opinia_Docelowa.pdf Data: 2016-04-15 18:06:33, - Rozmiar: 272,08kB
 25. 5.2_Zatwierdzenie_Docelowa.pdf Data: 2016-04-15 18:06:34, - Rozmiar: 720,05kB
 26. 5.3_OPIS_Deszczowa_Docelowa.pdf Data: 2016-04-15 18:06:35, - Rozmiar: 48,74kB
 27. 5.4_Rys01_Deszczowa_Orientacja.pdf Data: 2016-04-15 18:06:42, - Rozmiar: 3 376,03kB
 28. 5.5_Rys02_Deszczowa_Inwentaryzacja.pdf Data: 2016-04-15 18:06:43, - Rozmiar: 196,18kB
 29. 5.6_Rys03_Deszczowa_Docelowa.pdf Data: 2016-04-15 18:06:45, - Rozmiar: 962,49kB
 30. 6.1_00_Deszczowa_SST_Strona_Tyt.pdf Data: 2016-04-15 18:06:46, - Rozmiar: 178,05kB
 31. 6.2_01_Deszczowa_SST_Spis_Tre_ci.pdf Data: 2016-04-15 18:06:46, - Rozmiar: 165,74kB
 32. 6.3_ST_00_Deszczowa_Wymagania_og_lne.pdf Data: 2016-04-15 18:06:47, - Rozmiar: 352,48kB
 33. 6.4_ST_01_Deszczowa_Wytyczenie_punkt_w.pdf Data: 2016-04-15 18:06:48, - Rozmiar: 251,66kB
 34. 6.5_ST_02_Deszczowa_Profilowanie_i_zag_szczenie.pdf Data: 2016-04-15 18:06:49, - Rozmiar: 274,52kB
 35. 6.6_ST_03_Deszczowa_Nawierzchnia_z_BA.pdf Data: 2016-04-15 18:06:50, - Rozmiar: 371,84kB
 36. 6.7_ST_04_Deszczowa_Warstwy_z_kruszywa.pdf Data: 2016-04-15 18:06:51, - Rozmiar: 314,43kB
 37. 6.8_ST_05_Deszczowa_Nawierzchnia_z_kostki.pdf Data: 2016-04-15 18:06:52, - Rozmiar: 168,82kB
 38. 6.9_ST_06_Deszczowa_znaki_pioniwe.pdf Data: 2016-04-15 18:06:53, - Rozmiar: 256,54kB <