MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 04.04.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Budowlane EKOBUD Sp. J.

Tomasz i Krzysztof Staszek

ul. PCK 22 E

43-230 Goczałkowice Zdrój

 

za cenę: 1.722.000,00 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 14 ofert, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Budmex” Sp. z o.o., ul. Magazynowa 2, 33-300 Nowy Sącz

 

OFERTA NR 02 złożona przez:

Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURiP” S.A., ul. Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz

 

OFERTA NR 03 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „MAX-BUD” inż. Aleksander Moćko, ul. Orzeska 27, 43-170 Łaziska Górne

 

OFERTA NR 04 złożona przez:

DOMBUD Anna Zadorożna Ryszard Zadorożny Spółka jawna, ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice

 

OFERTA NR 05 złożona przez:

„DAMBUD” s.c. D. Kasprowski, Z. Kasprowska, ul. Przyjaciół 3, 43-190 Mikołów

 

OFERTA NR 06 złożona przez:

DEEL Dorota Dobrzyńska, ul. B. Prusa 13/30, Bielsko-Biała 43-300

 

OFERTA NR 07 złożona przez:

Lider konsorcjum: FOBUD Tomasz Frydecki, ul. Rzemieślnicza 13, 44-321 Marklowice

Członek konsorcjum: FOBUD Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 13, 44-321 Marklowice

 

OFERTA NR 08 złożona przez:

REMBUD Sp. z o o, ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik

 

OFERTA NR 09 złożona przez:

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa Górnicza Sp. z o o, ul. Roździeńskiego 11, 41-308 Dąbrowa Górnicza

 

OFERTA NR 10 złożona przez:

Plater Spółka Jawna Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek

ul. Jaworowa 16, 43-241 Łąka

 

OFERTA NR 11 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlane EKOBUD Sp. J. Tomasz i Krzysztof Staszek, ul. PCK 22 E, 43-230 Goczałkowice Zdrój

 

OFERTA NR 12 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ECOMPLEX” Grinspek Ewa, ul. Lipowa 2 c, 44-282 Łuków Śląski

 

OFERTA NR 13 złożona przez:

„IZOBUD” s.c. Adam Leśniak, Bronisław Leśniak, ul. Astrów 6A, 44-240 Żory

 

OFERTA NR 14 złożona przez:

ELTAK Sp. z o.o., ul. Rybnicka 151, 44-240 Żory

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

285,09