MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 04.04.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Budowlane EKOBUD Sp. J.

Tomasz i Krzysztof Staszek

ul. PCK 22 E

43-230 Goczałkowice Zdrój

 

za cenę: 1.722.000,00 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 14 ofert, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Budmex” Sp. z o.o., ul. Magazynowa 2, 33-300 Nowy Sącz

 

OFERTA NR 02 złożona przez:

Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURiP” S.A., ul. Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz

 

OFERTA NR 03 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „MAX-BUD” inż. Aleksander Moćko, ul. Orzeska 27, 43-170 Łaziska Górne

 

OFERTA NR 04 złożona przez:

DOMBUD Anna Zadorożna Ryszard Zadorożny Spółka jawna, ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice

 

OFERTA NR 05 złożona przez:

„DAMBUD” s.c. D. Kasprowski, Z. Kasprowska, ul. Przyjaciół 3, 43-190 Mikołów

 

OFERTA NR 06 złożona przez:

DEEL Dorota Dobrzyńska, ul. B. Prusa 13/30, Bielsko-Biała 43-300

 

OFERTA NR 07 złożona przez:

Lider konsorcjum: FOBUD Tomasz Frydecki, ul. Rzemieślnicza 13, 44-321 Marklowice

Członek konsorcjum: FOBUD Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 13, 44-321 Marklowice

 

OFERTA NR 08 złożona przez:

REMBUD Sp. z o o, ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik

 

OFERTA NR 09 złożona przez:

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa Górnicza Sp. z o o, ul. Roździeńskiego 11, 41-308 Dąbrowa Górnicza

 

OFERTA NR 10 złożona przez:

Plater Spółka Jawna Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek

ul. Jaworowa 16, 43-241 Łąka

 

OFERTA NR 11 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlane EKOBUD Sp. J. Tomasz i Krzysztof Staszek, ul. PCK 22 E, 43-230 Goczałkowice Zdrój

 

OFERTA NR 12 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ECOMPLEX” Grinspek Ewa, ul. Lipowa 2 c, 44-282 Łuków Śląski

 

OFERTA NR 13 złożona przez:

„IZOBUD” s.c. Adam Leśniak, Bronisław Leśniak, ul. Astrów 6A, 44-240 Żory

 

OFERTA NR 14 złożona przez:

ELTAK Sp. z o.o., ul. Rybnicka 151, 44-240 Żory

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

285,09

285,09

02

186,00

186,00

03

220,71

220,71

04

287,01

287,01

05

238,44

238,44

06

242,22

242,22

07

257,34

257,34

08

255,36

255,36

09

215,61

215,61

10

256,44

256,44

11

300,00

300,00

12

223,47

223,47

13

259,86

259,86

14

0,00

0,00

Z up. Wójta

Zastępca Wójta

Czesław Smusz