Edytował: UG Suszec
Data edycji: 24-10-2012 10:30:32

PRZEBUDOWA UL. ZAGRODOWEJ W SUSZCU WRAZ Z ODWODNIENIEM
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY SUSZEC 2009/2010 - II przetarg
REMONT ISTNIEJĄCYCH DRÓG GMINNYCH w SOŁECTWIE SUSZEC
WYKONANIE MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY BOISKU W RADOSTOWICACH- III PRZETARG
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY SUSZEC 2009/2010
WYKONANANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUSZCU
WYKONANIE WEW. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA BOISKACH SPORTOWYCH W SUSZCU
REM. ISTNIEJĄCYCH DRÓG GMINNYCH W SOŁ. SUSZEC, KOBIELICE, RADOSTOWICE
WYKONANIE MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY BOISKU W RADOSTOWICACH - II PRZETARG
WYKONANIE MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY BOISKU SPORTOWYM W RADOSTOWICACH
DOSTAWA NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X2
REMONT CZĘŚCI KOTŁOWNI GAZOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZICZCE
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. OKRĘŻNA W SUSZCU
PRZEBUDOWA ODCINKA UL. BORKI W MIZEROWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ GAZOCIĄGU
PRZEBUDOWA ODCINKA UL.GRANICZNEJ W RADOSTOWICACH
REMONT ODCINKA UL. KRZYWEJ W KOBIELICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSP. PRZEST. GMINY SUSZEC
KOSZENIE I UTRZYMANIE POBOCZY ORAZ TERENÓW W OBRĘBIE PRZYST. AUTOBUS.
BUDOWA KANAŁU TŁOCZNEGO W SUSZCU
REMONT I MODERNIZACJA REMIZO-ŚWIETLICY W MIZEROWIE
WYKONANIE UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - UL. OKRĘŻNA W SUSZCU
MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEW. ZESP. SZK.-PRZED. I GIM. PUBL. W KRYRACH
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSP.PRZEST. TERENÓW POŁOŻ. W SOŁ KRYRY
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W SUSZCU
PRZEBUDOWA UL. SZKOLNEJ W RUDZICZCE
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSP.PRZESTRZ. TERENÓW POŁOŻ. W SOŁ KRYRY
DOKUMENTACJA NA WYMIANĘ NAWIERZCHNI WYZNACZ. ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH
REMONT ISTNIEJĄCYCH DRÓG GMINNYCH W SOŁ. SUSZEC I KOBIELICE
PRZEBUDOWA UL. BŁĘKITNEJ W SUSZCU - II ETAP
REMONT, PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA SP W RUDZICZCE
I ETAP BUDOWY PARKINGU PRZY UL. NIERAD I ŁOSKUTOWA W KRYRACH
REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH - 2009 R.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SOŁ. KOBIELICE I RADOSTOWICE