MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.1

 

2.FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI:

POZ.2 – ZAŁ. 1.A (przebudowa ul. Kościelna)

POZ.3 – ZAŁ. 1.B (przebudowa sieci wodociągowej)

 

3. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 4

 

4. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 5

 

5. ZAŁ. NR 8.1 DO SIWZ - PROJEKT Z ZAŁACZNIKAMI (w tym plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót - dot. przebudowy ul. Kościelnej):

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 6 - 13

 

6. ZAŁ. NR 8.2 DO SIWZ – PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (dot. zakresu przebudowy sieci wodociągowej):

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 14 - 19

 

7. ZAŁ. NR 8.3 DO SIWZ – INFORMACJA BIOZ:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 20

 

8. ZAŁ. NR 9.1 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (dot. zakresu przebudowy ul. Kościelnej):

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 21

 

9. ZAŁ. NR 9.2 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (dot. zakresu przebudowy sieci wodociągowej):

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 22 - 23

 1. 1.-2017-3-KO-CIELNA-KOBIELICE.pdf Data: 2017-03-15 20:58:04, - Rozmiar: 946,59kB
 2. 2.-Formularz_przedmiaru_1_A.xls Data: 2017-03-15 20:58:05, - Rozmiar: 113,50kB
 3. 3.-Formularz_przedmiaru_1_B.xls Data: 2017-03-15 20:58:06, - Rozmiar: 97,50kB
 4. 4.-ZA-ACZNIKI-NR-1-2-3-4-5-6-DO-SIWZ.docx Data: 2017-03-15 20:58:06, - Rozmiar: 62,13kB
 5. 5.-ZA-CZNIK-NR-7-ISTOTNE-POSTANOWIENIA-UMOWY.pdf Data: 2017-03-15 20:58:10, - Rozmiar: 757,54kB
 6. 6.-Opis-ul.-Ko-cielna.pdf Data: 2017-03-15 20:58:12, - Rozmiar: 430,26kB
 7. 7.-rys-1-Plan-Orientacyjny-A3.pdf Data: 2017-03-15 20:58:18, - Rozmiar: 1 458,50kB
 8. 8.-rys-2-Zagospodarowanie-istniej-ce-297x580.pdf Data: 2017-03-15 20:58:19, - Rozmiar: 231,70kB
 9. 9.-rys-3-Plan-sytuacyjny-297x580.pdf Data: 2017-03-15 20:58:22, - Rozmiar: 490,08kB
 10. 10.-rys-4.1-Przekroje-typowe-297x750.pdf Data: 2017-03-15 20:58:26, - Rozmiar: 1 004,80kB
 11. 11.-rys-4.2-Przekr-j-istniej-cy-A4.pdf Data: 2017-03-15 20:58:27, - Rozmiar: 188,88kB
 12. 12.-rys-4.3-Szczeg-zatoki-parkingowej-A3.pdf Data: 2017-03-15 20:58:28, - Rozmiar: 191,62kB
 13. 13.-rys-5-Profil-pod-u-ny-297x700.pdf Data: 2017-03-15 20:58:30, - Rozmiar: 366,35kB
 14. 14.-Strona-tytu-owa-opsu-technicznego.pdf Data: 2017-03-15 20:58:31, - Rozmiar: 100,29kB
 15. 15.-Opis-techniczny.pdf Data: 2017-03-15 20:58:31, - Rozmiar: 78,36kB
 16. 16.-Rys-01.pdf Data: 2017-03-15 20:58:34, - Rozmiar: 549,70kB
 17. 17.-Rys-02.pdf Data: 2017-03-15 20:58:35, - Rozmiar: 188,93kB
 18. 18.-Rys-03.pdf Data: 2017-03-15 20:58:36, - Rozmiar: 162,94kB
 19. 19.-Rys-04.pdf Data: 2017-03-15 20:58:37, - Rozmiar: 70,64kB
 20. 20.-Kobielice-ul-Ko-cielna-BIOZ.pdf Data: 2017-03-15 20:58:37, - Rozmiar: 118,39kB
 21. 21.-SST-Ko-cielna-Kobielice-bran-a-drogowa.pdf Data: 2017-03-15 20:58:42, - Rozmiar: 766,21kB
 22. 22.-Strona-tytu-owa-STWIOR-bran-a-instalacyjna.pdf Data: 2017-03-15 20:58:43, - Rozmiar: 111,59kB
 23. 23.-STWIOR-bran-a-instalacyjna.pdf Data: 2017-03-15 20:58:44, - Rozmiar: 186,08kB