MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 09.08.2014 R.

 

Suszec, 09.08.2014 r.

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Suszcu przy ulicy Wyzwolenia 2 – Etap I wraz z wykonaniem dodatkowych schodów zewnętrznych”

 

 

W związku z pismami wykonawców zawierającymi prośby o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację ww. zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

Brak projektu balustrady dla nowych schodów, prosimy o uzupełnienie.

 

ODPOWIEDŹ:

Projekt balustrady znajduje się w dokumentacji projektowej – rys. PBW/A/06 (strona 6 w pliku .pdf)

 

PYTANIE 2:

Brak projektu oraz opisu zestawu aluminiowego (wg poz. z przedmiaru nr 108), prosimy o uzupełnienie.

 

ODPOWIEDŹ:

Projekt oraz opis zestawu aluminiowego znajduje się w dokumentacji projektowej – rys. PBW/A/09 (zestawienie stolarki aluminiowej ZA1).

 

PYTANIE 3:

Proszę o informację, czy dopuszczają Państwo wykonanie docieplenia stropodachu przez wykonanie natrysku gr. 10 cm z piany poliuretanowej zamkniętokomórkowej z powłoką zabezpieczającą pianę (współczynnik przenikania ciepła poniżej 0,024 W/m2K).

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania technologii polegającej na dociepleniu stropodachu przy pomocy natrysku z piany poliuretanowej.

 

PYTANIE 4:

Pozycja kosztorysowa nr 47 – „Dylatacje pionowe ścian – systemowe listwy dylatacyjne pcv z siatką do elewacji typu płaskiego, a w narożnikach budynku listwy kątowe” – Prosi się Zamawiającego by określił ilości poszczególnych listew w „mb” (listew dylatacyjne i narożnikowe)? Informacja ta pozwoli przygotować bardziej precyzyjną ofertę.

 

ODPOWIEDŹ:

W pozycji nr 47 formularza przedmiaru robót (zał. 1.A do SIWZ) należy przyjąć do wyceny 16,5m listwy dylatacyjnej płaskiej i 27,5m listwy dylatacyjnej kątowej wraz z akcesoriami służącymi do wykonywania połączeń i uszczelką – profilem wypełniającym.

 

PYTANIE 5:

W pozycji 121 najprawdopodobniej wkradł się błąd – wartość 18,85 w pozycjach wcześniejszych ma jednostkę „m2” a w pozycji 121 jednostka jest „mb” – prosimy o poprawę obmiaru.

 

ODPOWIEDŹ:

Obmiar i jednostka miary w pozycji nr 121 formularza przedmiaru robót (zał. 1.A do SIWZ) jest prawidłowa.

 

PYTANIE 6:

W opisie technicznym czytamy o sposobie ocieplenia stropodachu: „… przed montażem płyt ułożyć wastwę z papy perforowanej…” – brak pozycji kosztorysowej na taką część zamówienia. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o stosowną pozycję kosztorysową.

 

ODPOWIEDŹ:

Ułożenie papy perforowanej należy ująć w pozycji nr 71 formularza przedmiaru robót (zał. 1.A do SIWZ). Zamawiający dokonał stosownej zmiany w opisie tej pozycji.

 

PYTANIE 7:

Prosimy Zamawiającego o precyzyjne opisanie jakie to parametry systemu ociepleń będzie brał do porównania jeśli wykonawca zdecyduje się by zaoferować inny system dociepleń niż opisywany w dokumentacji projektowej ww. zamówienia czyli Baumit Star. Informacja niezbędna celem przeanalizowania systemów dociepleń oferowanych na rynku.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający, do weryfikacji równoważności zaoferowanych systemów ociepleń, będzie brał do porównania następujące parametry:

- Zaprawa klejowa do przyklejenia płyt styropianowych oraz do zatopienia siatki - wzmocniona włóknami polipropylenowymi zaprawa klejowo-szpachlowa,

- Elewacyjna płyta styropianowa grafitowa gr. 9cm, λ = 0,031 W/mK

- Siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2

- Podkład gruntujący – gotowy do użycia podkład gruntujący na bazie spoiw organicznych, gęstość min. 1,4 kg/dm3

- Tynk silikonowy- gotowy do użycia tynk cienkowarstwowy, na bazie żywic silikonowych, odporny na zanieczyszczenia przemysłowe i utrudniający rozwój mikroorganizmów, niska nasiąkliwość i niska podatność na zabrudzenia, gęstość min. 1,8 kg/dm3.

Preparaty gruntujące, siatki zbrojące, zaprawy klejące, tynk silikonowy barwiony w masie winny być zastosowane z jednego systemu.

 

PYTANIE 8:

Prosimy Zamawiającego o przybliżenie informacji w jakiej kolorystyce zamierza wykonać elewacje. Informacja niezbędna celem przygotowania rzetelnej oferty.

 

ODPOWIEDŹ:

Dobór kolorów będzie zatwierdzony przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Do wyceny należy przyjąć kolor z grupy podstawowej A (przy systemie Baumit Star). Zamawiający przewiduje zastosowanie 4 kolorów – schemat na rysunkach elewacji: cokół, 2 kolory podstawowe elewacji, pasy oddzielające.

 

PYTANIE 9:

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie typu: umywalki, WC, krany – czyli przybory sanitarne nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że wyposażenie z zapytania nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

 

PYTANIE 10:

Prosimy o wyjaśnienie czy drzwi aluminiowe wg pliku „stolarka do wymiany” drzwi D1, D2 i D3 – są przedmiotem wcześniejszego postępowania? Jeśli są to prosimy o wyjaśnienie czy owe drzwi są drzwiami zewnętrznymi czy wewnętrznymi? W jakich pomieszczeniach należy je zamontować? W co powinny być wyposażone (klamka, zamek, wkładka, samozamykacz itp.). Jaka powinna być szyba: zwykła czy bezpieczna? przeźroczysta a może mleczna? W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić owe drzwi do wyceny?

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że drzwi D1, D2, D3 są przedmiotem tego postępowania. D1, D2 są to drzwi zewnętrzne do pomieszczeń „Poczty Polskiej”. Wypełnienie skrzydła należy wykonać ze szkła bezpiecznego antywłamaniowego, a naświetla górne – ze szkła antywłamaniowego. Drzwi D3 są drzwiami do piwnicy i należy je wykonać jako aluminiowe pełne.

Wszystkie drzwi powinny być wyposażone w następujące elementy: klamka, zamek, wkładka, samozamykacz, a przy drzwiach antywłamaniowych odpowiednie zawiasy i zamki. Drzwi należy wycenić w pozycji nr 57 formularza przedmiaru robót (zał. 1.A do SIWZ).

 

PYTANIE 11:

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji kosztorysowej nr 55 – „Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o pow. ponad 2.5m2 – demontaż starych okien, dostawa i montaż nowych z PCV w kolorze stolarki wymienionej wcześniej” dotyczy stolarki PCV wg zestawienia stolarki z pliku „stolarka do wymiany”?

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że okna z pozycji nr 55 formularza przedmiaru robót (zał. 1.A do SIWZ) dotyczą okien wg zestawienia stolarki z pliku "stolarka do wymiany".

 

PYTANIE 12:

Prosimy o informacje, które okna aluminiowe należy wycenić w pozycji kosztorysowej nr 56?

 

ODPOWIEDŹ:

W budynku nie planuje się montażu okien aluminiowych. Pozycja nr 56 formularza przedmiaru robót (zał. 1.A do SIWZ) została wykreślona.

 

PYTANIE 13:

Prosimy o informacje, które drzwi aluminiowe należy wycenić w pozycji kosztorysowej nr 57?

 

ODPOWIEDŹ:

W pozycji nr 57 formularza przedmiaru robót (zał. 1.A do SIWZ) należy wycenić drzwi D1, D2, D3 wg zestawienia stolarki z pliku "stolarka do wymiany".

 

PYTANIE 14:

Prosimy o informację na jakiej głębokości znajdują się okna piwniczne w przedmiotowym budynku? Brak tych informacji powoduje nieprecyzyjność wykonania kalkulacji co do elementów takich jak naświetla piwniczne.

 

ODPOWIEDŹ:

Okna piwniczne znajdują się bezpośrednio pod krawędzią cokołu, na wysokości murku obudowującego naświetla (ok. 40cm ponad gruntem).

 

PYTANIE 15:

Z jakiego materiału należy nadmurować komin?

 

ODPOWIEDŹ:

Kominy należy nadmurować z cegły pełnej.

 

PYTANIE 16:

Brak pozycji kosztorysowej do wyceny nadproża N-1 wykonanego z C140 wg rysunku schodów. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o stosowną pozycję kosztorysową.

 

ODPOWIEDŹ:

Nadproże wykonane z C140 to nadproże drzwiowe nie wchodzące w zakres przedmiotowego zamówienia. Do wykonania są jedynie nadproża z HEB 160, ujęte w dziale 5.3 formularza przedmiaru robót (zał. 1.A do SIWZ).

 

PYTANIE 17:

Co należy skalkulować w pozycji 109 kosztorysu ofertowego? Z jakiego materiału należy wykonać dylatację? Prosimy o informacje.

 

ODPOWIEDŹ:

W pozycji nr 109 formularza przedmiaru robót (zał. 1.A do SIWZ) należy skalkulować listwę dylatacyjną konstrukcyjną z aluminium, np. JFB C/S Polska.

 

PYTANIE 18:

Czy Zamawiający uważa, że system ociepleń firm takich jak Arsanit czy Atlas jako równoważny do opisywanego w SIWZ tj. Baumit Star? Oczywiście po zastosowaniu styropianu o wartości lambda min. 0,031 W/Kxm2 – styropian grafitowy?

 

ODPOWIEDŹ:

Patrz: odpowiedź na pytanie 7.

 

PYTANIE 19:

Prosimy o bardziej szczegółowe informacje co do wycieraczki zewnętrznej systemowej? z jakiego materiału należy ją wykonać? czy ma być samoczyszcząca? wkład szczotkowy czy gumowy?

 

ODPOWIEDŹ:

Wkład z kraty pomostowej np. Wema 1000x500x35 + rama montażowa. Głębokość 8cm, wyprowadzenie wody rurką PCV na teren.

 

PYTANIE 20:

Czy daszek z poliwęglanu (2,4 x 1,0 m) powinien być łukowy? jednospadowy zawieszony na cięgnach? Prosimy o podanie szczegółów.

 

ODPOWIEDŹ:

 

Należy wykonać daszek poliwęglanowy, prosty na konstrukcji stalowej/stalowo-aluminiowej systemowy lub wg rozwiązania technicznego dostawcy, do akceptacji Zamawiającego przed zamówieniem. Należy uwzględnić wyprowadzenie wody poza obrys schodów (żygacz).