MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

SIWZ - ul. Kopcowa w Suszcu.doc

 

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A  DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

Formularz przedmiaru 1.A - ul. Kopcowa.xls

 

 

3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - plany, rysunki, zakres, lokalizacja robót - zał. nr 9 do SIWZ:

 

Pb1 OPIS TECHNICZNY.pdf

Pb2 RYS 1.pdf

Pb3 RYS 2.pdf

Pb4 RYS 3.pdf

Pb5 OIIB.jpg

Pb6 UPRAWNIENIA.jpg

Pb7 PLAN ORIENTACYJNY.pdf

Pb8 MAPA ZASADNICZA.pdf

Pb9 MAPA EWIDENCYJNA.pdf

Pb10 mpzp.pdf

Pb11 mpzp uchwala.pdf

 

Pg1 Projekt zabezpieczenia gazociagu.pdf

 

U1a UZGODNIENIE PGK.pdf

U1b UZGODNIENIE PGK.pdf

U2a UZGODNIENIE TAURON.pdf

U2b UZGODNIENIE TAURON.pdf

U2c UZGODNIENIE TAURON.pdf

U3 UZGODNIENIE KOPCOWA GAZ - SYSTEM.pdf

U4a gaz.jpg

U4b gaz.jpg

U5a UZGODNIENIE UG.pdf

U5b UZGODNIENIE UG.pdf

U6 uzgodnienie projektu gazu.jpg

U7 UZGODNIENIE TP.pdf

  

 

4. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) I DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - zał. nr 10 do SIWZ:

Por1 ORGANIZACJA RUCHU.pdf

 

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 11 do SIWZ:

St1 Specyfikacja KOPCOWA.pdf