MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

2. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

3. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3

4. ZAŁ. NR  1.A - FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT (W FORMIE PROGRAMU EXCEL):

PATRZ ZAŁĄCZNIK: POZ.4

5. ZAŁ. NR 1.B - TABELA ISTOTNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 5

6. ZAŁ. NR 8 DO SIWZ – PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT):

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 6 – POZ.30

7. ZAŁ. NR 9 DO SIWZ – PROJEKT  BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWYCZYMI      (W TYM INFORMACJA BIOZ):

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.31 – POZ.34

8. ZAŁ. NR 10 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 35

 1. 1.-SIWZ-2017-15-O-WIETLENIE-HYBRYDOWE.pdf Data: 2017-09-28 14:51:30, - Rozmiar: 954,40kB
 2. 2.-ZA-ACZNIKI-NR-1-2-3-4-5-6-DO-SIWZ.docx Data: 2017-09-28 14:51:32, - Rozmiar: 796,52kB
 3. 3.-ZA-CZNIK-NR-7-ISTOTNE-POSTANOWIENIA-UMOWY.pdf Data: 2017-09-28 14:51:34, - Rozmiar: 798,57kB
 4. 4.-Formularz-przedmiaru-rob-t-za-nr-1A.xls Data: 2017-09-28 14:51:35, - Rozmiar: 90,50kB
 5. 5.-Tabela-istotnych-parametr-w-za-.-1.B-do-SIWZ.xlsx Data: 2017-09-28 14:51:37, - Rozmiar: 748,03kB
 6. 6.ul.-Barwna-w-Rudziczce.pdf Data: 2017-09-28 14:51:42, - Rozmiar: 1 663,61kB
 7. 7.ul.-Borowa-w-Kobielicach.pdf Data: 2017-09-28 14:51:48, - Rozmiar: 2 219,53kB
 8. 8.ul.-Brylantowa-w-Suszcu.pdf Data: 2017-09-28 14:51:57, - Rozmiar: 1 948,94kB
 9. 9.ul.-Czarkowska-w-Radostowicach.pdf Data: 2017-09-28 14:52:02, - Rozmiar: 1 647,19kB
 10. 10.ul.-Diamentowa-w-Suszcu.pdf Data: 2017-09-28 14:52:06, - Rozmiar: 2 034,05kB
 11. 11.ul.-Graniczna-i-Wysoka-w-Radostowicach.pdf Data: 2017-09-28 14:52:10, - Rozmiar: 1 327,91kB
 12. 12.ul.-Jana-Paw-a-II-w-Kobielicach.pdf Data: 2017-09-28 14:52:21, - Rozmiar: 4 733,07kB
 13. 13.ul.-Jesionowa-w-Radostowicach.pdf Data: 2017-09-28 14:52:26, - Rozmiar: 1 769,73kB
 14. 14.ul.-Ks.-ydka-w-Radostowicach.pdf Data: 2017-09-28 14:52:31, - Rozmiar: 1 887,56kB
 15. 15.ul.-Ksi-ycowa-w-Kobielicach.pdf Data: 2017-09-28 14:52:35, - Rozmiar: 1 175,72kB
 16. 16.ul.-L.-Witoszy-w-Suszcu.pdf Data: 2017-09-28 14:52:38, - Rozmiar: 1 292,00kB
 17. 17.ul.-Le-na-w-Kobielicach.pdf Data: 2017-09-28 14:52:41, - Rozmiar: 1 208,56kB
 18. 18.ul.-Lipowa-w-Suszcu.pdf Data: 2017-09-28 14:52:47, - Rozmiar: 3 020,72kB
 19. 19.ul.-czna-i-Studzienka-w-Radostowicach.pdf Data: 2017-09-28 14:52:52, - Rozmiar: 2 061,98kB
 20. 20.ul.-Nadrzeczna-w-Mizerowie.pdf Data: 2017-09-28 14:52:58, - Rozmiar: 2 557,10kB
 21. 21.ul.-Nierad-w-Kryrach.pdf Data: 2017-09-28 14:53:02, - Rozmiar: 1 329,83kB
 22. 22.ul.-Owocowa-w-Kryrach.pdf Data: 2017-09-28 14:53:06, - Rozmiar: 1 359,98kB
 23. 23.ul.-Pogodna-w-Rudziczce.pdf Data: 2017-09-28 14:53:10, - Rozmiar: 1 271,98kB
 24. 24.ul.-Rolnicza-w-Kryrach.pdf Data: 2017-09-28 14:53:13, - Rozmiar: 1 139,81kB
 25. 25.ul.-Spokojna-w-Kryrach.pdf Data: 2017-09-28 14:53:16, - Rozmiar: 1 205,81kB
 26. 26.ul.-Stara-Droga-w-Kobielicach.pdf Data: 2017-09-28 14:53:20, - Rozmiar: 1 543,02kB
 27. 27.ul.-Wiejska-i-R-wna-w-Kobielicach.pdf Data: 2017-09-28 14:53:23, - Rozmiar: 1 292,01kB
 28. 28.ul.-Wielodroga-w-Suszcu.pdf Data: 2017-09-28 14:53:27, - Rozmiar: 1 125,09kB
 29. 29.ul.-Wiosenna-w-Suszcu.pdf Data: 2017-09-28 14:53:33, - Rozmiar: 2 294,30kB
 30. 30.ul.-Z-ota-w-Suszcu.pdf Data: 2017-09-28 14:53:45, - Rozmiar: 5 070,63kB
 31. 31.Projekt-budowlany-O-wietlenia-hybrydowego-Parking-prz-UG.pdf Data: 2017-09-28 14:54:34, - Rozmiar: 23 526,85kB
 32. 32.Projekt-budowlany-O-wietlenia-hybrydowego-Teren-Szko-y.pdf Data: 2017-09-28 14:55:22, - Rozmiar: 21 685,34kB
 33. 33.Projekt-budowlany-o-wietlenie-hybrydowego-Plac-na-osiedlu-ul.-Piaskowa-w-Suszcu.pdf Data: 2017-09-28 14:56:04, - Rozmiar: 19 586,28kB
 34. 34.Projekt-budowlany-O-wietlenie-hybrydowego-Plac-Odnowy-Suszec.pdf Data: 2017-09-28 14:56:56, - Rozmiar: 24 669,12kB
 35. 35.SPECYFIKACJA-TECHNICZNA-WYKONANIA-I-ODBIORU-ROB-T.pdf Data: 2017-09-28 14:56:57, - Rozmiar: 234,73kB