MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 


I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1-8

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.1

 

II. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 2 

 

III. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI - ZAŁ. NR 9 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.1 - 3.5

 

IV. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU – ZAŁ. NR 10

PATRZ ZAŁĄCZNIKI POZ. 4.1 - 4.2

 

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 11

PATRZ ZAŁĄCZNIKI POZ. 5