MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁ. 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc 


  

2. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. 1.A - 1.C:

ZAL__1_A_-_Formularz_przedmiaru_p_poz_Kryry_budowlanka.xls

ZAL__1_B_-_Formularz_przedmiaru_p_poz_Kryry_elektryka.xls

ZAL__1_C_-_Formularz_przedmiaru_p_poz_Kryry_sanitarka.xls

 

  

3. PROJEKT BUDOWLANY (W TYM INFORMACJA BIOZ) - BRANŻA BUDOWLANA - ZAŁ. 9.1 DO SIWZ

A-1_PRZEBUDOWA_SEGMENTU_B_RZUT_PARTERU.PDF

A-2_PRZEBUDOWA_SEGMENTU_B_RZUT_PIETRA.PDF

A-3_PRZEBUDOWA_SEGMENTU_B_RZUT_PODDASZA.PDF

A-4_PRZEBUDOWA_SEGMENTU_B_PRZEKROJ_I-I_ORAZ_ELEWACJE.PDF

A-5_ZESTAWIENIE_STOLARKI.PDF

A-6_LOKALIZACJA_ZNAKOW_EWAKUACYJNYCH_W_SEGMENCIE_B_-_RZUT_PARTERU.PDF

A-7_LOKALIZACJA_ZNAKOW_EWAKUACYJNYCH_W_SEGMENCIE_B_-_RZUT_PIETRA.PDF

A-8_LOKALIZACJA_DODATKOWYCH_ZNAKOW_OCHRONY_PRZECIWPOZAROWEJ_W_SEGMENTACH_A,_C,_D,_E_NA_PARTERZE.PDF

A-9_LOKALIZACJA_DODATKOWYCH_ZNAKOW_OCHRONY_PRZECIWPOZAROWEJ_W_SEGMENTACH_A,_C,_D,_E_NA_PIETRZE.PDF

I-1_INWENTARYZACJA_SEGMENTU_B_-_RZUT_PARTERU.PDF

I-2_INWENTARYZACJA_SEGMENTU_B_-_RZUT_PIETRA.PDF

I-3_INWENTARYZACJA_SEGMENTU_B_-_RZUT_PODDASZA.PDF

I-4_INWENTARYZACJA_SEGMENTU_B_-_PRZEKROJ_I-I_ORAZ_ELEWACJE.PDF

Informacja_BIOZ.pdf

OPIS_TECHNICZNY_PB_(PROJEKT_ZAMIENNY).pdf


4. PROJEKT BUDOWLANY (W TYM INFORMACJA BIOZ) - BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA - ZAŁ. 9.2 DO SIWZ

K-1_PROJEKTOWANE_NADPROZE_-_N1.PDF

K-2_PROJEKTOWANE_NADPROZE_-_N2.PDF

K-3_PROJEKTOWANE_NADPROZE_-_N3.PDF

K-4_PROJEKTOWANE_NADPROZE_-_N4.PDF

K-5_PROJEKTOWANE_NADPROZE_-_N8.PDF

K-6_PROJEKTOWANE_NADPROZE_-_N9.PDF

K-7_PROJEKTOWANE_NADPROZE_-_N12.PDF

OPIS_KONSTRUKCJA_I_EKSPERTYZA_(PROJEKT_ZAMIENNY).pdf


5. PROJEKT BUDOWLANY (W TYM INFORMACJA BIOZ) - BRANZA ELEKTRYCZNA ZAŁ. 9.3 DO SIWZ

E-1_RZUT_OSWIETLENIA_PODSTAWOWEGO_NA_PARTERZE_-_INWENTARYZACJA_(SEGMENT_B).PDF

E-2_RZUT_OSWIETLENIA_PODSTAWOWEGO_NA_PIETRZE_-_INWENTARYZACJA_(SEGMENT_B).PDF

E-3.pdf

E-4.pdf

E-5_DOPOSAZENIE_ISTNIEJACEJ_TABLICY_PIETROWEJ_TP-1.pdf

E-6.pdf

E-7_WIDOK_ELEWACJI_TABLICY_PIETROWEJ_TP-1.pdf

E-8.pdf

E-9.pdf

E-10.pdf

OPIS_TECHNICZNY_PB.pdf

Oswietlenie_awaryjne_klatka_schodowa.pdf

Oswietlenie_awaryjne_parter.pdf

Oswietlenie_awaryjne_pietro.pdf


6. PROJEKT BUDOWLANY (W TYM INFORMACJA BIOZ) - BRANŻA SANITARNA ZAŁ. 9.4 DO SIWZ

OPIS_TECHNICZNY.pdf

S-1_SCHEMAT_ZABUDOWY_ISTNIEJACEGO_ZESTAWU_WODOMIERZOWEGO.PDF

S-2_SCHEMAT_PRZEBUDOWY_ISTNIEJACEGO_ZESTAWU_WODOMIERZOWEGO.PDF


7. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA BUDOWLANA - ZAŁ. 10.1 DO SIWZ

A-1_PRZEBUDOWA_SEGMENTU_B_RZUT_PARTERU.PDF

A-2_PRZEBUDOWA_SEGMENTU_B_RZUT_PIETRA.PDF

A-3_PRZEBUDOWA_SEGMENTU_B_RZUT_PODDASZA.PDF

A-4_PRZEBUDOWA_SEGMENTU_B_PRZEKROJ_I-I_ORAZ_ELEWACJE.PDF

A-5_ZESTAWIENIE_STOLARKI.PDF

A-6_LOKALIZACJA_ZNAKOW_EWAKUACYJNYCH_W_SEGMENCIE_B_-_RZUT_PARTERU.PDF

A-7_LOKALIZACJA_ZNAKOW_EWAKUACYJNYCH_W_SEGMENCIE_B_-_RZUT_PIETRA.PDF

A-8_LOKALIZACJA_DODATKOWYCH_ZNAKOW_OCHRONY_PRZECIWPOZAROWEJ_W_SEGMENTACH_A,_C,_D,_E_NA_PARTERZE.PDF

A-9_LOKALIZACJA_DODATKOWYCH_ZNAKOW_OCHRONY_PRZECIWPOZAROWEJ_W_SEGMENTACH_A,_C,_D,_E_NA_PIETRZE.PDF

OPIS_TECHNICZNY_PW_(PROJEKT_ZAMIENNY).pdf

 

8. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA - ZAŁ. 10.2 DO SIWZ

K-1_PROJEKTOWANE_NADPROZE_-_N1.PDF

K-2_PROJEKTOWANE_NADPROZE_-_N2.PDF

K-3_PROJEKTOWANE_NADPROZE_-_N3.PDF

K-4_PROJEKTOWANE_NADPROZE_-_N4.PDF

K-5_PROJEKTOWANE_NADPROZE_-_N8.PDF

K-6_PROJEKTOWANE_NADPROZE_-_N9.PDF

K-7_PROJEKTOWANE_NADPROZE_-_N12.PDF

OPIS_KONSTRUKCJA_I_EKSPERTYZA_(PROJEKT_ZAMIENNY).pdf


9. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA ELEKTRYCZNA - ZAŁ. 10.3 DO SIWZ

E-1_RZUT_OSWIETLENIA_PODSTAWOWEGO_NA_PARTERZE_-_INWENTARYZACJA_(SEGMENT_B).PDF

E-2_RZUT_OSWIETLENIA_PODSTAWOWEGO_NA_PIETRZE_-_INWENTARYZACJA_(SEGMENT_B).PDF

E-3.pdf

E-4.pdf

E-5_DOPOSAZENIE_ISTNIEJACEJ_TABLICY_PIETROWEJ_TP-1.pdf

E-6.pdf

E-7_WIDOK_ELEWACJI_TABLICY_PIETROWEJ_TP-1.pdf

E-8.pdf

E-9.pdf

E-10.pdf

OPIS_TECHNICZNY_PW.pdf


10. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA - ZAŁ. 10.4 DO SIWZ

OPIS_TECHNICZNY.pdf

S-1_SCHEMAT_ZABUDOWY_ISTNIEJACEGO_ZESTAWU_WODOMIERZOWEGO.PDF

S-2_SCHEMAT_PRZEBUDOWY_ISTNIEJACEGO_ZESTAWU_WODOMIERZOWEGO.PDF

S-3_WEWNETRZA_INSTALACJA_WODOCIAGOWA_(P_POZ_)___RZUT_PARTERU_-_INWENTARYZACJA.PDF

S-4_WEWNETRZA_INSTALACJA_WODOCIAGOWA_(P_POZ_)___RZUT_PIETRA_-_INWENTARYZACJA.PDF

S-5_PRZEBUDOWA_WEWNETRZNEJ_INSTALACJI_WODOCIAGOWEJ_(P_POZ_)_-_RZUT_PARTERU.PDF

S-6_PRZEBUDOWA_WEWNETRZNEJ_INSTALACJI_WODOCIAGOWEJ_(P_POZ_)_-_RZU