MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA:

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1-8

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

 

II. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

 

III. PROJEKT Z ZAŁACZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - ZAŁ. NR 9 DO SIWZ, W TYM:

PROJEKT BUDOWLANY – CZĘŚĆ DROGOWA: PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.1 - 3.9

PROJEKT BUDOWLANY – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA: PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 3.10- 3.18

BADANIA GRUNTOWE – PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 3.19 – 3.28

UZGODNIENIA - PATRZ ZAŁACZNIKI - 3.29 - 3.38

 

IV. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU – ZAŁ. NR 10 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIK: POZ. 4

 

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 11 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 5.1 –5.2

 1. 1._2016_5_SIWZ_PSZCZY_SKA.pdf Data: 2016-03-22 11:11:43, - Rozmiar: 527,74kB
 2. 2._Formularz_przedmiaru___1_A.xls Data: 2016-03-22 11:11:43, - Rozmiar: 56,50kB
 3. 3.1._Opis_techniczny_projekt_budowlany.pdf Data: 2016-03-22 11:11:44, - Rozmiar: 96,09kB
 4. 3.2._MPZP.pdf Data: 2016-03-22 11:11:48, - Rozmiar: 1 878,26kB
 5. 3.3._MPZP1.pdf Data: 2016-03-22 11:12:30, - Rozmiar: 15 265,73kB
 6. 3.4._MPZP2.pdf Data: 2016-03-22 11:12:44, - Rozmiar: 5 805,50kB
 7. 3.5._MAPA_ORIENTACYJNA.pdf Data: 2016-03-22 11:12:46, - Rozmiar: 930,51kB
 8. 3.6._RYS1.pdf Data: 2016-03-22 11:12:47, - Rozmiar: 324,94kB
 9. 3.7._RYS2.pdf Data: 2016-03-22 11:12:48, - Rozmiar: 190,95kB
 10. 3.8._RYS3.pdf Data: 2016-03-22 11:12:48, - Rozmiar: 152,83kB
 11. 3.9._RYS4.pdf Data: 2016-03-22 11:12:49, - Rozmiar: 338,17kB
 12. 3.10._Przebudowa_s_upa_opis_techniczny.pdf Data: 2016-03-22 11:12:50, - Rozmiar: 50,34kB
 13. 3.11._Przebudowa_s_upa_Plan_Zagospodarowania.pdf Data: 2016-03-22 11:12:54, - Rozmiar: 1 654,03kB
 14. 3.12._Przebudowa_s_upa_Warunki_techniczne.tif Data: 2016-03-22 11:12:59, - Rozmiar: 2 225,20kB
 15. 3.13._Przebudowa_s_upa_Schemat.pdf Data: 2016-03-22 11:12:59, - Rozmiar: 59,88kB
 16. 3.14._Przebudowa_s_upa_s_up_E.pdf Data: 2016-03-22 11:13:05, - Rozmiar: 2 340,12kB
 17. 3.15._Przebudowa_s_upa_s_up_N.pdf Data: 2016-03-22 11:13:08, - Rozmiar: 1 580,23kB
 18. 3.16._Przebudowa_s_upa_Izba.pdf Data: 2016-03-22 11:13:09, - Rozmiar: 402,11kB
 19. 3.17._Przebudowa_s_upa_Uprawnienia.pdf Data: 2016-03-22 11:13:12, - Rozmiar: 881,23kB
 20. 3.18._Przebudowa_s_upa_Informacja_BIOZ.pdf Data: 2016-03-22 11:13:12, - Rozmiar: 42,52kB
 21. 3.19._Tytu_wka.pdf Data: 2016-03-22 11:13:12, - Rozmiar: 21,24kB
 22. 3.20._Opinia_geotechniczna.pdf Data: 2016-03-22 11:13:13, - Rozmiar: 134,21kB
 23. 3.21._ZA_CZNIKI.pdf Data: 2016-03-22 11:13:13, - Rozmiar: 13,23kB
 24. 3.22._Mapa_przegl_dowa.pdf Data: 2016-03-22 11:13:14, - Rozmiar: 249,45kB
 25. 3.23._Mapa_dokumentacyjna.pdf Data: 2016-03-22 11:13:15, - Rozmiar: 184,97kB
 26. 3.24._Profile.pdf Data: 2016-03-22 11:13:17, - Rozmiar: 988,26kB
 27. 3.25._Legenda.pdf Data: 2016-03-22 11:13:18, - Rozmiar: 71,99kB
 28. 3.26._Krzywe_uziarnienia.pdf Data: 2016-03-22 11:13:18, - Rozmiar: 105,80kB
 29. 3.27._Zestawienie_wynik_w_bada_laboratoryjnych.pdf Data: 2016-03-22 11:13:19, - Rozmiar: 240,99kB
 30. 3.28._Obja_nienia.pdf Data: 2016-03-22 11:13:19, - Rozmiar: 68,70kB
 31. 3.29._UZGODNIENIE_GMINA_SUSZEC.pdf Data: 2016-03-22 11:44:20, - Rozmiar: 1 053,89kB
 32. 3.30._UZGODNIENIE_GAZ.pdf Data: 2016-03-22 11:44:21, - Rozmiar: 510,67kB
 33. 3.31._UZGODNIENIE_GAZ.pdf Data: 2016-03-22 11:44:24, - Rozmiar: 1 148,86kB
 34. 3.32._UZGODNIENIE_JSW.pdf Data: 2016-03-22 11:44:27, - Rozmiar: 1 311,43kB
 35. 3.33._UZGODNIENIE_PGK.pdf Data: 2016-03-22 11:44:36, - Rozmiar: 3 997,59kB
 36. 3.34._UZGODNIENIE_TAURON.pdf Data: 2016-03-22 11:44:37, - Rozmiar: 438,16kB
 37. 3.35._UZGODNIENIE_TAURON_2.pdf Data: 2016-03-22 11:44:41, - Rozmiar: 1 317,17kB
 38. 3.36._UZGODNIENIE_TP.pdf Data: 2016-03-22 11:44:44, - Rozmiar: 1 197,58kB
 39. 3.37._ZUD.pdf Data: 2016-03-22 11:44:46, - Rozmiar: 787,85kB
 40. 3.38._ZUD.pdf Data: 2016-03-22 11:44:49, - Rozmiar: 1 289,29kB
 41. 4._Organizacja_ruchu_na_czas_rob_t.pdf Data: 2016-03-22 11:44:55, - Rozmiar: 2 445,56kB
 42. 5.1._Cz_drogowa_Specyfikacja_techniczna.pdf Data: 2016-03-22 11:44:56, - Rozmiar: 636,70kB
 43. 5.2._Przebudowa_s_upa_Specyfikacja_techniczna.pdf Data: 2016-03-22 11:44:57, - Rozmiar: 53,61kB