MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

       Suszec, dnia 19.05.2008r.

 

 

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.         Wójt Gminy Suszec,  na  podstawie  art.  92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  pn. ,,Wykonanie korytowania i podbudowy na terenie o pow. 798,5 m2, na potrzeby parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu – I etap realizacji inwestycji pn.: „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu  wraz z przebudową  układu komunikacyjnego w rejonie ul. Lipowej, P. Godźka i ul. Wyzwolenia”, najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma:

 

OSINPOL Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 23

44-240 Żory

 

za cenę: 51.830,74 zł brutto,

którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert i spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w  zamówienia, określone w SIWZ.

 

2.         W przedmiotowym  postępowaniu  zostało złożonych sześć ofert tj:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

Zakład Robót Drogowych i Budowlanych

MAT-BUD R. Marciniak

Ul. Zdrojowa 68

43-200 Pszczyna

 

OFERTA NR 02 złożona przez:

„Osinpol” Sp. z o.o.

Ul. Sosnowa 23

44-240 Żory

 

OFERTA NR 03 złożona przez:

Jabudex Sp. z o.o.

Ul. Boczna 6/115

44-240 Żory

 

OFERTA NR 04 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ROL-BUD” Sp.J.

Pastor Kazimierz

Ul. Rolna 4

43-262 Kobielice

 

OFERTA NR 05 złożona przez:

Firma Handlowo – Usługowa

„DIEGO” s.c.

ul. Pszczyńska 60

43-254 Warszowice

 

OFERTA NR 06 złożona przez:

Firma „Kamrat”

Ul. Wodzisławska 1

43-245 Studzionka

 

 

3.   Streszczenie  oceny  i porównania złożonych  ofert wraz  z punktacją  zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

386,88

386,88

02

400,00

400,00

03

318,69

318,69

04

342,79

342,79

05

0

0

06

338,27

338,27

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Suszec

           

                                                                                                   Marian Pawlas