MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Suszec, dnia 15.09.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa odwodnienia fragmentu ul. Wielodroga w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bursztynową do skrzyżowania z ul. Srebrną wraz z odwodnieniem tych skrzyżowań” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

P.P.U.H. WASP-BUD Jarosław Spandel

ul. Jagiellońska 25a; 43-410 Kończyce Małe

za cenę: 96.019,58 zł brutto.

                Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.     W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 8 OFERT, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

F.H.U. DAMEKS Damian Turczyński

ul. Kordeckiego 39; 41-407 Imielin

OFERTA NR 02 złożona przez:

PLATER – SPÓŁKA JAWNA; ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY

Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek

ul. Jaworowa 16; 43-241 Łąka

OFERTA NR 03 złożona przez:

P.W. „ELANEX” Biuro Informacji i Usług Turystycznych „CROATIA” Spółka z o.o.

ul. Gliwicka 12; 44-200 Rybnik

OFERTA NR 04 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH „PREFDRÓG” Czesław Wowra

ul. Graniczna 5; 43-262 Radostowice

OFERTA NR 05 złożona przez:

INSTAL – BRATEK S.C. Katarzyna i Jerzy Bratek

ul. Magnolii 3; 43-211 Piasek

OFERTA NR 06 złożona przez:

ZPUH „MULTIDOMEX” Sp. j. J.Culic – A.Tyburczy

ul. Lektorska 59A; 44-210 Rybnik

OFERTA NR 07 złożona przez:

P.P.U.H. WASP-BUD Jarosław Spandel

ul. Jagiellońska 25a; 43-410 Kończyce Małe

OFERTA NR 08 złożona przez:

ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura

ul. A. Mickiewicza 75; 43-250 Pawłowice

 

III.            STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ ZAWIERA PONIŻSZA TABELA:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

 Okres gwarancji - 5%

01

231,96

15,00

246,96

02

236,10

15,00

251,10

03

128,46

15,00

143,46

04

226,86

15,00

241,86

05

253,89

15,00

268,89

06

205,29

15,00

220,29

07

285,00

15,00

300,00

08

249,54

15,00

264,54

Wójt Gminy

        Marian Pawlas