MENU

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.

 

 1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego, Wójta.

 

 1. Złożenie ślubowania przez radnych.

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

 1. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Suszec.

 

 1. Wybór Przewodniczącego  Rady Gminy:
  1. przedstawienie zasad głosowania,
  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3. zgłaszanie kandydatów,
  4. przeprowadzenie głosowania,
  5. ogłoszenie wyników,
  6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego  Rady Gminy.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Suszec.

 

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy:
  1. powołanie Komisji Skrutacyjnej
  2. zgłaszanie kandydatów.
  3. przeprowadzenie głosowania,
  4. ogłoszenie wyników,
  5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Suszec.

 

 1. Sprawy porządkowe.

 

 1. Zakończenie sesji.