MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁ. 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

 

SIWZ.pdf

 

2. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. NR 1.A, 1.B, 1.C

Formularz Przedmiaru Robót - Zał. nr 1.A - Przebudowa ul. Dworcowej.xls

Formularz Przedmiaru Robót - Zał. nr 1.B - Przebudowa ul. Bartniczej.xls

Formularz Przedmiaru Robót - Zał. nr 1.C - Przebudowa ul. Jesionowej.xls

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJA BIOZ) - ZAŁ. NR 9.1 PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ:

1__Opis_techniczny_do_proj_arch_bud.pdf

2__Pozwolenie_wodnoprawne_Dworcowa.pdf

3__Opis_techniczny__do_proj_zagospodarowania.pdf

4__zagospodarowanie_terenu__Dworcowa.pdf

5__niweleta_dworcowa.pdf

6__Przekroje_dworcowa.pdf

7__konstrukcja_Dworcowa.pdf

8__Wpust_uliczny_Dworcowa.pdf

9__Konstrukcja_dworcowa.pdf

10__Dworcowa__Informacja_BIOZ.pdf

 

4. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT ORAZ PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWEJ) - ZAŁ. NR 9.2 PRZEBUDOWA UL. BARTNICZEJ 

 

Projekt budowlany

OPIS.pdf

RYS_1.pdf

RYS_2_1.pdf 

RYS_3_1.pdf

RYS_3_2.pdf

RYS_4_1.pdf

RYS_4_2.pdf

RYS_4_3.pdf

RYS_5_1.pdf

RYS_PLANSZA.pdf

RYS_MEWID.pdf

 

Projekt organizacji ruchu docelowej

Projekt_organizacji_ruchu/Docelowej/BARTN_OP_POR_DOCELOWEJ.pdf

Projekt_organizacji_ruchu/Docelowej/BARTN_POR_DOCEL_RYS_2_1.pdf

Projekt_organizacji_ruchu/Docelowej/BARTN_RYS_1.pdf

 

 

5. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - ZAŁ. NR 9.3 PRZEBUDOWA UL.JESIONOWEJ 

1__Opis_techniczny_projekt_budowlany.pdf

2__MAPA_ORIENTACYJNA.pdf

3__MAPA_ZASADNICZA.pdf

4__Rys_1.pdf

5__Rys_2.pdf

6__Rys_3.pdf

7__Rys_4.pdf

8__MPZP.pdf

9__MPZP1.pdf

10__UZGODNIENIE_PGK.pdf

11__UZGODNIENIE_PGK1.pdf

12__UZGODNIENIE_PGK2.pdf

13__UZGODNIENIE_PSG.pdf

14__UZGODNIENIE_PSG1.pdf

15__UZGODNIENIE_PZD.pdf

16__UZGODNIENIE_UG_SUSZEC.pdf

 

 

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- ZAŁ. NR. 10.1. - PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf

 

 

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- ZAŁ. NR. 10.2. - PRZEBUDOWA UL. BARTNICZEJ

D000000.pdf

D010101.pdf

D010202.pdf

D010204.pdf

D020000.pdf

D020101.pdf

D020301.pdf

D030201.pdf

D040101.pdf

D040301.pdf

D040402.pdf

D040601.pdf

D050305A.pdf

D050305B.pdf

D070201.pdf

D080101.pdf

D080202.pdf

D080301.pdf

D080401.pdf

 

 

8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR. 10.3. - PRZEBUDOWA UL. JESIONOWEJ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf