MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

 

 

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A DO SIWZ - FORMULARZ PRZEDMIARU (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

 

Formularz przedmiaru robót.xls

 

 

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI ORAZ INFORMACJĄ BIOZ - zał. nr 9 do SIWZ:

 

  

Opis techniczny.pdf

01 Projekt zagospodarowania terenu.jpg

02 Projekt placu zabaw.jpg

03 Rysunek ogrodzenia placu zabaw.jpg

04 Nawierzchnia komunikacyjna.pdf

05 Nawierzchnia bezpieczna.pdf

06 Nawierzchnia trawiasta.pdf

07 Zabawka 1.pdf

08 Zabawka 2.pdf

09 Zabawka 3.pdf

10 Zabawka 4.pdf

11 Zabawka 5.pdf

12 Zabawka 6.pdf

13 Zabawka 7.pdf

14 Zabawka 8.pdf

15 Tablica z regulaminem.pdf

16 Ławka.pdf

17 Kosz na śmieci.pdf

 

 

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 10 do SIWZ:

  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.doc