MENU

PETYCJE

 1. pismo_1.pdf Data: 2016-07-29 15:22:03, - Rozmiar: 248,08kB
 2. pismo_2.pdf Data: 2016-07-29 15:22:04, - Rozmiar: 252,25kB
 3. pismo_3.pdf Data: 2016-07-29 15:22:05, - Rozmiar: 291,64kB
 4. petycja_z_dnia_29_października_2016_r.pdf Data: 2016-11-07 14:19:59, - Rozmiar: 5 090,86kB
 5. petycja_z_dnia_31_października_2016_r.pdf Data: 2016-11-07 14:20:16, - Rozmiar: 7 471,54kB
 6. odpowiedź na petycję z dn. 31 października 2016 r. Data: 2016-12-27 13:03:22, - Rozmiar: 552,39kB
 7. petycja z dnia 14 lutego 2017 r. Data: 2017-02-16 12:25:58, - Rozmiar: 52,95kB
 8. petycja z dnia 10 maja 2017 r. wraz z odpowiedzią Data: 2017-05-26 15:19:41, - Rozmiar: 7 933,10kB
 9. Petycja z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej Data: 2018-05-23 14:14:57, - Rozmiar: 384,81kB
 10. pisma-dotyczace-postepowania-w-sprawie-petycji-z-dnia-21-maja-2018r.-w-sprawie-budowy-kanalizacji-sanitarnej.PDF Data: 2018-05-24 15:16:59, - Rozmiar: 727,15kB
 11. pismo-3-dotyczace-postepowania-w-sprawie-petycji-z-dnia-21-maja-2018r.-w-sprawie-budowy-kanalizacji-sanitarnej.PDF Data: 2018-05-30 12:50:41, - Rozmiar: 1 974,87kB
 12. Petycja z dnia 21 maja 2018 roku.pdf Data: 2018-06-01 10:27:09, - Rozmiar: 266,89kB
 13. pismo dotyczące petycji z dn. 21 maja 2018 r. w sprawie urządzenia drogi E29 KDD w Rudziczce Data: 2018-06-07 10:56:59, - Rozmiar: 326,13kB
 14. pismo-dot.petycji-z-dnia-21.05.2018-roku-urzadzenia-drogi-E29-KDD-w-Rudziczce.pdf Data: 2018-06-15 14:21:44, - Rozmiar: 185,41kB
 15. pismo-4-dotyczace-postepowania-w-sprawie-petycji-z-dnia-21-maja-2018r.-w-sprawie-budowy-kanalizacji-sanitarnej.PDF Data: 2018-06-27 12:58:30, - Rozmiar: 1 433,15kB
 16. pismo-5-dotyczace-postepowania-w-sprawie-petycji-z-dnia-21-maja-2018r.-w-sprawie-budowy-kanalizacji-sanitarnej.PDF Data: 2018-06-27 12:58:31, - Rozmiar: 360,24kB
 17. pismo-6-dotyczace-postepowania-w-sprawie-petycji-z-dnia-21-maja-2018r.-w-sprawie-budowy-kanalizacji-sanitarnej.PDF Data: 2018-06-27 12:58:32, - Rozmiar: 362,13kB
 18. pismo-7-dotyczace-postepowania-w-sprawie-petycji-z-dnia-21-maja-2018r.-w-sprawie-budowy-kanalizacji-sanitarnej.PDF Data: 2018-06-27 12:58:34, - Rozmiar: 311,55kB
 19. pismo-dot.-petycji-z-dnia-21.05.2018-roku-urzadzenia-drogi-E29-KDD-Rudziczka-ul.-Baraniok.pdf Data: 2018-06-29 12:03:39, - Rozmiar: 185,39kB
 20. pismo 8 i 9 dotyczące postępowania w sprawie petycji z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej.pdf Data: 2018-08-23 11:34:20, - Rozmiar: 1 094,45kB
 21. pismo 10 dotyczące postępowania w sprawie petycji z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej.pdf Data: 2018-08-23 11:34:22, - Rozmiar: 361,83kB
 22. petycja z dnia 20 września 2018 r. Data: 2018-09-25 14:53:22, - Rozmiar: 13 982,45kB
 23. petycja-z-dnia-13-wrzesnia-2018-roku.pdf Data: 2018-09-26 15:23:39, - Rozmiar: 4 410,25kB