MENU

12. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO I WYBRANYCH OBIEKTÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SUSZEC W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2020 R.

 

W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ DO POBRANIA INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Z DNIA 09.10.2018 R.