MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ A, ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

 

SIWZ_-_Koszenie_-_Gmina_Suszec.pdf (169.30 Kb)

 

2. Ogólna specyfikacja techniczna – OST – zał. nr 6:

 

OST_-_Koszenie_-_zal._nr_6.pdf (141.83 Kb)

 

3. szczegółowa specyfikacja techniczna – SST- zał. nr 7:

 

SST_-_Koszenie_-_zal._nr_7.pdf (51.17 Kb)

 

4. zestawienie długości i powierzchni poboczy do koszenia, zał. nr 8:

 

Zestawienie_dlugosci_i_powierzchni_poboczy_do_koszenia_-_Zal._nr_8.pdf (31.25 Kb)

 

5. zestawienie długości i powierzchni przystanków do koszenia, zał. nr 9:

 

Zestawienie_dlugosci_i_powierzchni_przystankow_do_koszenia_-_Zal._nr_9.pdf (21.88 Kb)

 

6. zestawienie długości i powierzchni miejsc reprezentacyjnych do koszenia, zał. nr  10:

 

Zestawienie_dlugosci_i_powierzchni_miejsc_reprezentacyjnych_do_koszenia_-_Zal._nr__10.pdf (19.31 Kb)

 

7. mapki lokalizacyjne – zał. nr 11 a –ł:

 

Koszenie_-_Kobielice_-_Zal._nr_11a.pdf (49.86 Kb)

Koszenie_-_Kryry_-_Zal._nr_11b.pdf (26.24 Kb)

Koszenie_-_Mizerow_-_Zal._nr_11c.pdf (35.47 Kb)

Koszenie_-_Radostowice_-_Zal._nr_11d.pdf (54.42 Kb)

Koszenie_-_Rudziczka_-_Zal._nr_11e.pdf (50.94 Kb)

Koszenie_-_Suszec_-_Zal._nr_11f.pdf (72.91 Kb)

Przystanki_-_Kobielice_-_Zal._nr_11g.pdf (33.90 Kb)

Przystanki_-_Kryry_-_Zal._nr_11h.pdf (13.68 Kb)

Przystanki_-_Mizerow_-_Zal._nr_11i.pdf (23.65 Kb)

Przystanki_-_Radostowice_-_Zal._nr_11j.pdf (23.32 Kb)

Przystanki_-_Rudziczka_-_Zal._nr_11k.pdf (29.17 Kb)

Przystanki_-_Suszec_-_Zal._nr_11l.pdf (44.79 Kb)

Przystanki_-_Branica_-_Zal._nr_11Ł.pdf (19.09 Kb)