MENU

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 04.07.2017

 
 
Ogłoszenie nr 500002188-N-2017 z dnia 04-07-2017 r.
Suszec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540883-N-2017 
Data: 28/06/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Suszec, Krajowy numer identyfikacyjny 27625834500000, ul. ul. Lipowa  1, 43267   Suszec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 3 244 993 050, e-mail zam_publ.@suszec.pl, faks 324 493 051. 
Adres strony internetowej (url): www.suszec.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-06, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-10, godzina: 10:00,