Wypełniając ustawowy obowiązek Wójt Gminy Suszec prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych zgodnie z art. 22, ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. z dnia 10 września 2014 r. Dz.U z 2014 r. poz. 1446). Poniżej spis obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Utworzył: Łukasz Majorowski
Data utworzenia: 01-06-2017 11:35:03
Edytował: Łukasz Majorowski
Data edycji: 01-06-2017 12:07:14