MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

SIWZ_-_Modernizacja_systemu_ogrzewania_ZSP_i_GP_w_Kryrach..pdf (200.94 Kb)

2. ZAŁACZNIKI 1.A - 1.E DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXEL, WORD (STRONY TYTUŁOWE):

ZAŁ. NR 1.A:

formularz_przedmiaru_robot_-zal._1.A_roboty_ogolnobudowlane_-strona_tytulowa.doc (27.50 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_zal._1.A_roboty_ogolnobudowlane.xls (54.50 Kb)

ZAŁ. NR 1.B:

formularz_przedmiaru_robot_-zal._1.B_technologia_kotlowni-gazowej_-strona_tytulowa.doc (23.50 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_zal._1.B_technologia_kotlowni_gazowej.xls (53.50 Kb)

ZAŁ. NR 1.C:

formularz_przedmiaru_robot_-zal._1.C_przylacze_wody_kanalizacji__przekladka_wodociagu_-strona_tytulowa.doc (24.00 Kb)

formularz_przedmiaru_robot.zal._1.C_przylacze_wody_kanalizacji.xls (56.00 Kb)

ZAŁ. NR 1.D:

formularz_przedmiaru_robot_-zal._1.D_instalacje_elektryczne_-strona_tytulowa.doc (23.50 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_zal._1.D_instalacje_elektryczne.xls (59.00 Kb)

ZAŁ. NR 1.E:

formularz_przedmiaru_robot_-zal._1.E_wewnetrzna_instalacja_gazowa_-strona_tytulowa.doc (23.50 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_zal._1.E_wewnetrzna_instalacja_gazowa.xls (37.50 Kb)

3. PROJEKTY BUDOWALANE WRAZ Z WYKONAWCZYMI -  ZAŁ. OD NR 6.1 - 6.5:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA) - ZAŁ. NR 6.1 DO SIWZ:

opis_bud.pdf (243.32 Kb)

rys_1_projekt_zagospodarowania_dzialki.PDF (654.58 Kb)

rys_2_rzut_przyziemia_kotlowni.pdf (63.37 Kb)

rys_3_rzut_dachu.pdf (53.77 Kb)

rys_4_przekroj_I-I.pdf (103.01 Kb)

rys_5_elewacje.pdf (21.24 Kb)

rys_6_fundamenty.pdf (113.04 Kb)

rys_7_uklad_dzwigarow_dachowych.pdf (92.99 Kb)

rys_8_dzwigar_dachowy.pdf (104.36 Kb)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA KOTŁOWNI) - ZAŁ. NR 6.2 DO SIWZ:

opis_kotl.pdf (145.95 Kb)

rys_1_projekt_zagospodarowania_dzialki.PDF (654.58 Kb)

rys_2_rzut_kotlowni_czesc_budowlana.pdf (77.88 Kb)

rys_3_rzut_kotlowni_technologia.pdf (82.10 Kb)

rys_4_rzut_kotlowni_instalacja_wod.-kan..pdf (75.12 Kb)

rys_5_przekroj_A-A.pdf (54.52 Kb)

rys_6_szczegol_przejscia_rur_przez_sciane.pdf (63.73 Kb)

rys_7_schemat_montazowy_kotlowni.pdf (98.98 Kb)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (PRZYŁĄCZE WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, PRZEKŁADKA WODOCIĄGU) - ZAŁ. NR 6.3 DO SIWZ:

opis_przylacza.pdf (107.39 Kb)

rys_1_projekt_zagospodarowania_dzialki.PDF (654.58 Kb)

rys_2_profil_wodociagu.pdf (63.13 Kb)

rys_3_profil_przylacza_kanalizacji.pdf (73.90 Kb)

rys_4_rurociagi_przylacza.pdf (84.80 Kb)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (BRANŻA ELEKTRYCZNA) - ZAŁ. NR 6.4 DO SIWZ:

Opis.pdf (58.19 Kb)

Rys_2_schemat_instalacji_elektrycznych.pdf (142.75 Kb)

Rys_3_plan_instalacji_elektrycznej_rzut_przyziemia.pdf (239.55 Kb)

Rys_4_plan_instalacji_elektrycznej_rzut_parteru.pdf (79.48 Kb)

Rys_5_plan_instalacji_odgromowej.pdf (173.99 Kb)

Rys_6_schemat_polaczen_regulatora_MW1S.pdf (97.93 Kb)

Rys_7_schemat_instalacji_wykrywania_gazu.pdf (66.66 Kb)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA) - ZAŁ. NR 6.5 DO SIWZ:

opis_gaz.pdf (108.99 Kb)

rys_1_projekt_zagospodarowania_dzialki.PDF (654.58 Kb)

rys_2_rzut_kotlowni_instalacja_gazowa.pdf (81.77 Kb)

rys_3_rozwiniecie_instalacji_gazowej.pdf (112.42 Kb)

rys_4_nascienna_szafka_gazowa.PDF (49.11 Kb)

4. INFORMACJA BIOZ - ZAŁ. NR 7:

BIOZ_przylacza.pdf (61.82 Kb)

BIOZ_roboty_ogolnobudowlane.pdf (105.10 Kb)

bioz_technologia_kotlowni_gazowej.pdf (72.91 Kb)

bioz_wew_inst_gaz.pdf (55.96 Kb)

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. OD NR 8.1 - 8.5:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - ZAŁ. NR 8.1 DO SIWZ:

ST_roboty_ogolnobudowlane_zal._8.1.pdf (317.22 Kb)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA KOTŁOWNI - ZAŁ. NR 8.2 DO SIWZ:

SST-IS-1_czesc_technologiczna_kotlowni_zal._8.2.pdf (249.22 Kb)SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - PRZYŁĄCZE WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, PRZEKŁADKA WODOCIĄGU - ZAŁ. NR 8.3 DO SIWZ:

SST-IS-3_przylacze.wodykskdprzel.wod._zal._8.3.pdf (175.31 Kb)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I STEROWANIA - ZAŁ. NR 8.4 DO SIWZ:

ST_instalacje_elektryczne_i_sterowania_zal._8.4.pdf (187.27 Kb)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA - ZAŁ. NR 8.5 DO SIWZ:

SST-IS-2_wewnetrzna_instalacja_gazowa_zal._8.5.pdf (154.71 Kb)