MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

2. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

3. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3

4. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI:

POZ.4 – ZAŁ. 1.A (BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA)

POZ.5 -  ZAŁ. 1.B (BRANŻA ELEKTRYCZNA)

POZ.6 -  ZAŁ. 1.C (BRANŻA SANITARNA)

5. ZAŁ. NR 8.1 DO SIWZ – PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJA BIOZ) – BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 7 – POZ.36

6. ZAŁ. NR 8.2 DO SIWZ – PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI– BRANŻA ELEKTRYCZNA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 37 – POZ.42

7. ZAŁ. NR 8.3 DO SIWZ – PROJEKT WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI – BRANŻA SANITARNA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.43 – POZ.51

8. ZAŁ. NR 9.1 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 52

9. ZAŁ. NR 9.2 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA ELEKTRYCZNA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 53

10. ZAŁ. NR 9.3 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA SANITARNA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 54

 1. 1.-2018-4-ADAPTACJA-POMIESZCZE-.pdf Data: 2018-02-21 15:20:19, - Rozmiar: 896,19kB
 2. 2.-ZA-ACZNIKI-NR-1-2-3-4-5-6-DO-SIWZ.docx Data: 2018-02-21 15:20:20, - Rozmiar: 72,97kB
 3. 3.-ZA-CZNIK-NR-7-ISTOTNE-POSTANOWIENIA-UMOWY.pdf Data: 2018-02-21 15:20:22, - Rozmiar: 765,45kB
 4. 4.-ZAL.1_A__Formularz_przedmiaru_robot_-_b_budowlana.xls Data: 2018-02-21 15:20:23, - Rozmiar: 69,00kB
 5. 5.-ZAL.1_B__Formularz_przedmiaru_robot_-_b_elektryczna.xls Data: 2018-02-21 15:20:23, - Rozmiar: 64,50kB
 6. 6.-ZAL.1_C__Formularz_przedmiaru_robot_-_b_sanitarna.xls Data: 2018-02-21 15:20:24, - Rozmiar: 62,00kB
 7. 7.Opis-techniczny.pdf Data: 2018-02-21 15:20:25, - Rozmiar: 154,63kB
 8. 8.informacja-BIOZ.pdf Data: 2018-02-21 15:20:25, - Rozmiar: 44,02kB
 9. 9.opis-do-zagospodarowania.pdf Data: 2018-02-21 15:20:26, - Rozmiar: 68,75kB
 10. 10.Opis-ppo-Radostowice.pdf Data: 2018-02-21 15:20:27, - Rozmiar: 203,35kB
 11. 11.-A1_Rzut-piwnicy.pdf Data: 2018-02-21 15:20:28, - Rozmiar: 156,84kB
 12. 12.-A2_Rzut-parteru.pdf Data: 2018-02-21 15:20:29, - Rozmiar: 323,22kB
 13. 13.-A3_Przekr-j-A-A.pdf Data: 2018-02-21 15:20:30, - Rozmiar: 161,80kB
 14. 14.-A3_stolarka.pdf Data: 2018-02-21 15:20:31, - Rozmiar: 201,46kB
 15. 15.-AD1_Obudowa-grzejnika.pdf Data: 2018-02-21 15:20:32, - Rozmiar: 101,83kB
 16. 16.-AR1_Rzut-parteru-wyburzenia.pdf Data: 2018-02-21 15:20:33, - Rozmiar: 112,97kB
 17. 17.-AW1_Rzut-piwnicy-wyko-czenia.pdf Data: 2018-02-21 15:20:34, - Rozmiar: 63,75kB
 18. 18.-AW2_Rzut-parteru-wyko-czenia.pdf Data: 2018-02-21 15:20:35, - Rozmiar: 162,68kB
 19. 19.-AW3-parter-aran-acja.pdf Data: 2018-02-21 15:20:36, - Rozmiar: 265,46kB
 20. 20.-dokumentacja-fotograficzna.pdf Data: 2018-02-21 15:20:58, - Rozmiar: 9 866,51kB
 21. 21.-EA1_Elewacja-zachodnia.pdf Data: 2018-02-21 15:20:59, - Rozmiar: 182,15kB
 22. 22.-EA2_Elewacja-p-nocna.pdf Data: 2018-02-21 15:21:00, - Rozmiar: 210,06kB
 23. 23.-EI1_Elewacja-p-nocna-inwentaryzacja.pdf Data: 2018-02-21 15:21:03, - Rozmiar: 326,62kB
 24. 24.-EI2_Elewacja-zachodnia-inwentaryzacja.pdf Data: 2018-02-21 15:21:04, - Rozmiar: 169,11kB
 25. 25.-I1_Rzut-piwnicy-inwentaryzacja.pdf Data: 2018-02-21 15:21:05, - Rozmiar: 132,91kB
 26. 26.-I2_Rzut-parteru-inwentaryzacja.pdf Data: 2018-02-21 15:21:06, - Rozmiar: 121,89kB
 27. 27.-I3_Przekr-j-A-A-inwentaryzacja.pdf Data: 2018-02-21 15:21:08, - Rozmiar: 103,11kB
 28. 28.-U1-zagospodarowanie-terenu.pdf Data: 2018-02-21 15:22:05, - Rozmiar: 26 344,83kB
 29. 29.-U2-zagospodarowanie-terenu-uszczeg-owienie.pdf Data: 2018-02-21 15:22:06, - Rozmiar: 218,49kB
 30. 30.Opis-i-obliczenia.pdf Data: 2018-02-21 15:22:08, - Rozmiar: 297,79kB
 31. 31.Opinia-techniczna.pdf Data: 2018-02-21 15:22:08, - Rozmiar: 114,17kB
 32. 32.K1_Konstrukcja-rzut-piwnic.pdf Data: 2018-02-21 15:22:09, - Rozmiar: 118,73kB
 33. 33.K2_Konstrukcja-rzut-parteru.pdf Data: 2018-02-21 15:22:10, - Rozmiar: 136,97kB
 34. 34.K3a_Schody-zewn-trzne-bieg-g-rny.pdf Data: 2018-02-21 15:22:11, - Rozmiar: 108,09kB
 35. 35.K3b_Schody-zewn-trzne-bieg-dolny.pdf Data: 2018-02-21 15:22:11, - Rozmiar: 108,23kB
 36. 36.K4_Schemat-wykonania-nadpro-y-stalowych.pdf Data: 2018-02-21 15:22:12, - Rozmiar: 108,62kB
 37. 37.Opis_el.pdf Data: 2018-02-21 15:22:13, - Rozmiar: 145,99kB
 38. 38.-E-1_297x550.pdf Data: 2018-02-21 15:22:14, - Rozmiar: 230,58kB
 39. 39.-E-2_297x550.pdf Data: 2018-02-21 15:22:15, - Rozmiar: 309,77kB
 40. 40.-E-3_A3.pdf Data: 2018-02-21 15:22:21, - Rozmiar: 1 125,25kB
 41. 41.-E-4_A3.pdf Data: 2018-02-21 15:22:21, - Rozmiar: 129,87kB
 42. 42.-E-5_A3.pdf Data: 2018-02-21 15:22:23, - Rozmiar: 352,39kB
 43. 43.OPIS-TECHNICZNY-INSTALACJI-SANITARNYCH.pdf Data: 2018-02-21 15:22:23, - Rozmiar: 89,63kB
 44. 44.-RYS.S1-RZUT-PIWNIC-KANALIZACJA.pdf Data: 2018-02-21 15:22:24, - Rozmiar: 82,15kB
 45. 45.-RYS.S2-RZUT-PARTERU-KANALIZACJA.pdf Data: 2018-02-21 15:22:25, - Rozmiar: 167,61kB
 46. 46.-RYS.S3-KANALIZACJA-ROZWINI-CIE.pdf Data: 2018-02-21 15:22:26, - Rozmiar: 339,58kB
 47. 47.-RYS.S4-RZUT-PIWNIC-WODA.pdf Data: 2018-02-21 15:22:27, - Rozmiar: 78,79kB
 48. 48.-RYS.S5-RZUT-PARTERU-WODA.pdf Data: 2018-02-21 15:22:28, - Rozmiar: 233,08kB
 49. 49.-RYS.S6-WODA-AKSONOMETRIA.pdf Data: 2018-02-21 15:22:29, - Rozmiar: 136,86kB
 50. 50.-RYS.S7-RZUT-PARTERU-OGRZEWANIE.pdf Data: 2018-02-21 15:22:30, - Rozmiar: 158,37kB
 51. 51.-RYS.S8-OGRZEWANIE-ROZWINI-CIE.pdf Data: 2018-02-21 15:22:31, - Rozmiar: 54,24kB