MENU

INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Suszec, dnia 19.03.2014 r.

 

INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy:                  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji        sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap – zlewnia przepompowni P1 (odcinki pozostałe) i zlewnia przepompowni P2”.

1.        Wójt Gminy Suszec, w związku z powtórzeniem czynności związanych z badaniem i oceną ofert złożonych w w/w postępowaniu przetargowym, dokonanych na podst. art. 181 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), powtarza czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i zmienia decyzję z dnia 04.03.2014r. informując, że najkorzystniejszą ofertę w w/w postępowaniu złożyło:

Konsorcjum firm - oferta 02:

LIDER:                 ZRIB Sp. z o.o.; ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

PARTNER:           Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ZRIB”  Zygmunt Seweryn; ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

za cenę: 2.234.311,04 zł brutto

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

  

2.     W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 13 OFERT:

      1)    PPUH „WOLIMEX” Eugeniusz Wojak; ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa

2)    Konsorcjum firm:

LIDER: ZRIB Sp. z o.o.; ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

PARTNER: Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ZRIB”  Zygmunt Seweryn; ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

3)    Firma Projektowo-Budowlana „PION” S.C; M. Dronka, E. Oberc; Siedliska 347, 36-042 Lubomia

4)    P.U.S.H. „PRO-AQUA” A.M.M. JASKÓŁA Sp.J.; ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów

5)    P.P.U.H. „LEBEX” inż. Leszek Beniuk; ul. Komorowicka 43a, 43-300 Bielsko-Biała

6)    Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Augustyn Anioł; Stary Wiśnicz 141, 32-720 Nowy Wiśnicz

7)    Konsorcjum firm:

LIDER: ZISCO Spółka z o.o. Sp. k.; ul. Zjednoczenia 11, 43-250 Pawłowice

PARTNER:ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O.; Franciszek Bandura; ul. A. Mickiewicza 75, 43-250 Pawłowice

8)    INSTAL Cymorek Sp. j.; Pierściec, ul. Graniczna 22; 43-430 Skoczów

9)    „INSTAD” Adam Rojek; ul. Zapłocie 26A, 44-251 Rybnik

10)  Konsorcjum firm:

LIDER: P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda; ul. Borowicka 46a, 44-341 Gołkowice

PARTNER: TRANS-WIERT DUDA Sp. z o.o.; ul. Borowicka 46a, 44-341 Gołkowice

11)  CETUS – Energetyka Gazowa Sp. z o.o.; ul. Spacerowa 2, 44-266 Świerklany

12)  „P & B” K. Penkała, B. Binkowski Sp. J.; ul. Pszczyńska 143A, 44-240 Żory

13)  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „OMNIX Spółka z o.o.; ul. Jana Styki 24, 41-811 Zabrze

 

4.     Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

229,60

229,60

08

0,00

0,00

02

400,00

400,00

09

207,08

207,08

03

0,00

0,00

10

349,24

349,24

04

0,00

0,00

11

318,20

318,20

05

312,00

312,00

12

275,32

275,32

06

299,32

299,32