MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Suszec, dnia 05.01.2010 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.      Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Zagrodowej w Suszcu wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacją projektową”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Firma „BUD-ROL” Bogusław Reclik

ul. M. Konopnickiej 2A, 43-252 Golasowice

za cenę: 216.191,83 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

2. W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych osiem ofert tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma „KAMRAT”

ul. Wodzisławska 1, 43-245 Studzionka

OFERTA NR 02 złożona przez:

Firma Ogólnobudowlana-Montażowa „BUD-MONT” Beata Wowra

ul. Paderewskiego 8, 44-240 Żory

OFERTA NR 03 złożona przez:

Zakład Budowlany Roman Tajak

ul. Rybnicka 206, 44-240 Żory

OFERTA NR 04 złożona przez:

Firma „BUD-ROL” Bogusław Reclik

ul. M. Konopnickiej 2A, 43-252 Golasowice

OFERTA NR 05 złożona przez:

Firma „DROGRÓD” Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37A, 43-229 Ćwiklice

OFERTA NR 06 złożona przez:

„BIEGIER” Sp. z o.o.

ul. Borowinowa 25, 43-230 Goczałkowice Zdrój

OFERTA NR 07 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” sp. j. Józef Walczak, Piotr Walczak

os. Ks. Władysława 8D/10, 44-240 Żory

OFERTA NR 08 złożona przez:

„ZISCO” Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura

ul. Adama Mickiewicza 75, 43-250 Pawłowice

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

399,00

399,00

02

0

0

03

297,44

297,44

04

400,00

400,00

05

312,92

312,92

06

355,68

355,68

07

326,24

326,24

08

355,72

355,72

 Wójt Gminy Suszec

    Marian Pawlas