MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Suszec, dnia 21.03.2013 r.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
 
I.     Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniem – Etap II”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
ZAKŁAD BETONIARSKI S.C.
Kłosek Renata, Porwoł Danuta
ul. Leśna 6, 44-290 Jejkowice
 
za cenę: 159.827,74 zł brutto.
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
 
II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 16 ofert, tj.:
 
OFERTA NR 01 złożona przez:
Firma Handlowo-Usługowa DROMET II; Augustyn Łukasz; ul. Korfantego 5A, 44-335 Jastrzębie Zdrój
OFERTA NR 02 złożona przez:
„MARKOL” Marek Kułakowski; ul. Wczasowa 14B/8, 40-694 Katowice
OFERTA NR 03 złożona przez:
CBBR Sp. z o.o.; ul. Sławików 14, 44-200 Rybnik
OFERTA NR 04 złożona przez:
NOVUM INVEST SILESIA Sp. z o.o. sp.; ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
OFERTA NR 05 złożona przez:
„BUD-MONT” Beata Dziwoki; ul. Paderewskiego 8, 44-240 Żory
OFERTA NR 06 złożona przez:
ZAKŁAD BETONIARSKI S.C.; Kłosek Renata, Porwoł Danuta; ul. Leśna 6, 44-290 Jejkowice
OFERTA NR 07 złożona przez:           
Konsorcjum firm: LIDER: MARBUD Zakład Usług Budowlanych; Mariusz Ogrodowski;
ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik
PARTNER: Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski
ul. Turystyczna 1b, 44-207 Rybnik
OFERTA NR 08 złożona przez:
„MAGNAT” sp. z o.o.; ul. Sztolniowa 49, 44-251 Rybnik
OFERTA NR 09 złożona przez:
„MIDPOL-INVESTMENT” Arkadiusz Ghiuri; Tokarnia 509, 32-436 Tokarnia
OFERTA NR 10 złożona przez:
Usługi Transportowe Wadas Jacek; ul. Wołodyjowskiego 31, 41-403 Chełm Śląski
OFERTA NR 11 złożona przez:
F.H.U. Goraus Grażyna; ul. Pszczyńska 82, 43-254 Warszowice
OFERTA NR 12 złożona przez:
„COMPLEX” s.c. G. Janik, M. Michoń; ul. Stuska 5, 43-180 Orzesze
OFERTA NR 13 złożona przez:
                Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne; „ROL-BUD” Spółka Jawna Pastor Kazimierz;
                ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice
OFERTA NR 14 złożona przez:
TURBRUK Artur Nadarzyński; ul. Modrzańska, 43-180 Orzesze
OFERTA NR 15 złożona przez:
P.P.U.H. LIBUD S.C. Liberda Adam, Liberda Jacek; ul. Sucha 48A, 41-200 Sosnowiec
OFERTA NR 16 złożona przez:
Firma Handlowo-Usługowa „DIEGO” s.c., Grzegorz i Małgorzata Gogol; ul. Nad Jeziorem 54, 43-243 Wisła Mała
 
 
 
 
III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
217,95
217,95
02
100,11
100,11
03
0
0
04
195,96
195,96
05
231,36
231,36
06
300
300
07
280,26
280,26
08
0
0
09
182,1
182,1
10
273,48
273,48
11
202,53
202,53
12
0
0
13
212,55
212,55
14
271,92
271,92
15
244,83
244,83
16
0
0

 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas