MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

       Suszec, dnia 07.10.2008r.

 

 

 

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.         Wójt Gminy Suszec,  na  podstawie  art.  92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  pn. ,,Remont istniejących dróg gminnych w sołectwie Suszec, Rudziczka, Kryry i Radostowice, zgodnie z dokumentacja projektową”, najkorzystniejszą ofertę na ZADANIE 1, ZADANIE 2 i ZADANIE 3, złożyła  firma:

 

OSINPOL Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 23

44-240 Żory

 

za cenę:

            ZADANIE 1:   115.934,51 zł brutto;

            ZADANIE 2:   71.373,66 zł brutto;

            ZADANIE 3:   84.089,33 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert i spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w  zamówienia, określone w SIWZ.

 

2.                   W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone cztery oferty tj:

OFERTA NR 01 złożona została na zadanie 1, 2 i 3 przez:

Drobumex s.j.

Marek Bucik, Artur Jaguś

Ul. Boczna 6/115

44-240 Żory

 

OFERTA NR 02 złożona została na zadanie 1, 2 i 3 przez:

Firma Handlowo – Usługowa

Diego S.C.

Ul. Pszczyńska 60

43-254 Warszowice

 

OFERTA NR 03 złożona została na zadanie 1, 2 i 3 przez:

Firma „KAMRAT”

Ul. Wodzisławska 1

43-245 Studzionka

 

OFERTA NR 04 złożona została na zadanie 1, 2 i 3 przez:

OSINPOL Sp. z o.o.

Ul. Sosnowa 23

44-240 Żory

 

 

 

 

 

 

 

3.   Streszczenie  oceny  i porównania złożonych  ofert wraz  z punktacją  zawiera poniższa tabela:

 

Zadanie 1:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

0

0

02

236,97

236,97

03

267,12

267,12

04

300,00

300,00

 

Zadanie 2:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

0

0

02

0

0

03

273,15

273,15

04

300,00

300,00

 

Zadanie 3:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%