MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

 

Formularz przedmiaru robót.xls

 

  

 

3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT, UZGODNIENIA) - zał. nr 9 do SIWZ:

 

Projekt techniczny.pdf

 

 

  

4. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU - zał. nr 10 do SIWZ:

 

Projekt czasowej organizacji ruchu.pdf

 

 

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 11 do SIWZ:

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf