MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

SIWZ_-_Borki_Mizerow.pdf (202.05 Kb)

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A  i 1.B DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL, WORD (STRONA TYTUŁOWA):

Formularz_przedmiaru_robot_-_zal._1.A_-_ul._Borki_-_roboty_drogowe strona tytułowa.doc (23.00 Kb)

Formularz_przedmiaru_robot_-_zal._1.A_-_ul._Borki_-_roboty_drogowe.xls (37.00 Kb)

Formularz_przedmiaru_robot_-_zal._1.B_-_ul._Borki_-_przebudowa_gazociagu strona tytułowa.doc (23.00 Kb)

Formularz_przedmiaru_robot_-_zal._1.B_-_ul._Borki_-_przebudowa_gazociagu.xls (28.50 Kb)

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - CZĘŚĆ DROGOWA (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT, UZGODNIENIA, OPINIE) - ZAŁ. NR 6

Opis_techniczny.pdf (63.55 Kb)

Sytuacja.pdf (169.22 Kb)

Profil_podluzny.pdf (160.10 Kb)

Przekroje_poprzeczne_i_szczegoly.pdf (704.62 Kb)

tabela_robot_ziemnych_-_Borki.pdf (24.26 Kb)

4. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT, UZGODNIENIA, OPINIE) - ZAŁ. NR 7

opis_techniczny.pdf (106.27 Kb)

rys.nr_1_plan_orientacyjny.pdf (1.23 Mb)

rys.nr_2_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf (530.69 Kb)

rys.nr_3_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf (76.59 Kb)

rys.nr_4_profil_podluzny.pdf (101.17 Kb)

rys.nr_5__rura_ochronna.pdf (56.53 Kb)

5. INFORMACJA BIOZ - ZAŁ. NR 8

Informacja_BIOZ.pdf (39.00 Kb)

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 9

ST_specyfikacji_-_Mizerow_Borki.pdf (25.30 Kb)

BD-00_wymagania_ogolne-ul.Borki.pdf (116.68 Kb)

BD-01_odtworzenie_trasy-ul.Borki.pdf (53.36 Kb)

BD-02_Karczowanie_pni_-ul.Borki.pdf (36.63 Kb)

BD-03_rozbiorka_nawierzchni-ul.Borki.pdf (36.19 Kb)

BD-04_roboty_ziemne_i_profilowanie-ul.Borki.pdf (57.09 Kb)

BD-05_wzmocnienie_naw._drogi_w_systemie_Tensar-ul.Borki.pdf (114.75 Kb)

BD-06_podbudowa_z_kruszywa_naturalnego-ul.Borki.pdf (67.77 Kb)

BD-07_Scieki_-ul.Borki.pdf (57.47 Kb)

BD-08_krawezniki_betonowe-ul.Borki.pdf (87.49 Kb)

BD-09_obrzeza_betonowe-ul.Borki.pdf (64.22 Kb)

BD-10_nawierzchnia_z_kostki_-ul.Borki.pdf (58.75 Kb)

BD-11_oczyszczenie_i_skropienie-ul.Borki.pdf (51.87 Kb)

BD-12_nawierzchnia_z_BA-ul.Borki.pdf (79.26 Kb)

BD-13_oczyszczenie_rowu-ul.Borki.pdf (46.41 Kb)

BD-14_umocnienie_rowow-ul.Borki.pdf (55.27 Kb)