MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, 3, 4, 5:

 

2013-31_SIWZ_-_Poczta.doc

 

  

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A DO SIWZ - FORMULARZ WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

 

Zalacznik_nr_1_A.xls