MENU

9. PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA NA ODCINKU OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KOLONIA PODLESIE - ETAP III ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. SZKOLNEJ W SUSZCU - ETAP I - II POSTĘPOWANIE - UNIEWAŻNIONY