MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

 

2. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOZENIA) W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. NR 1 A:

FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT.xls

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI  - ZAŁ. NR 9:

PROJEKT BUDOWLANY

1_1__Projekt_budowlany_-_czesc_opisowa.pdf

1_2__Projekt_budowlany_-_Plan_orientacyjny.pdf

 

PROJEKT BUDOWLAN0-WYKONAWCZY - BRANŻA DROGOWA

2_1__Projekt_budowlano-wykonawczy_-_branza_drogowa_-_czesc_opisowa.pdf

2_2__Projekt_budowlano-wykonawczy_-_branza_drogowa_-_Plan_sytuacyjny_cz_1.jpg

2_3__Projekt_budowlano-wykonawczy_-_branza_drogowa_-_Plan_sytuacyjny_cz_2.jpg

2_4__Projekt_budowlano-wykonawczy_-_branza_drogowa_-_Plan_sytuacyjny_cz_3.jpg

2_5__Projekt_budowlano-wykonawczy_-_branza_drogowa_-_Plan_sytuacyjny_cz_5.jpg

2_6__Projekt_budowlano-wykonawczy_-_branza_drogowa_-_Profil_podluzny.jpg

2_7__Projekt_budowlano-wykonawczy_-_branza_drogowa_-_Przekroj_typowy.pdf


PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA KANALIZACYJNA

3_1__Projekt_budowlano-wykonawczy_-_branza_kanalizacyjna_-_czesc_opisowa.pdf

3_17__Szczegol_studni_chlonnej.pdf

3__projekt_budowlano-wykonawczy/34PROJ~1.JPG


4. INFORMACJA BIOZ - ZAŁ. NR 10;

Informacja_BIOZ_-_branza_drogowa.pdf

Informacja_BIOZ_-_branza_kanalizacyjna.pdf


5. PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU  - ZAŁ. NR 11;

Projekt_docelowej_organizacjai_ruchu.pdf


6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 12;

Specyfikacja_techniczna_-_branza_drogowa.pdf

Specyfikacja_techniczna_-_branza_kanalizacyjna.pdf