MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

SIWZ - ul. Szkolna - II etap.doc

 

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A  DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

Formularz przedmiaru - ul. Szkolna - Etap II.xls 

 

3. PROJEKT WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI - zał. nr 9 do SIWZ:

 

01A zagospodarowanie szkolna.pdf

01B zagospodarowanie szkolna.pdf

02a Profil podluzny drogowy.pdf

02b Profil podluzny drogowy.pdf

02c Profil podluzny drogowy.pdf

03a Profil podluzny kanalizacja deszczowa.pdf

03b Profil podluzny kanalizacja deszczowa.pdf

03c Profil podluzny kanalizacja deszczowa.pdf

03 przekroje poprzeczne.pdf

04 konstrukcja.pdf

05 studnia fi 1000 szkolna.pdf

06 studnia fi 1200 szkolna.pdf

07 wpust szkolna.pdf

BUDOWLANY - Opis.pdf

Oświadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej Szkolna.pdf

Wylot kanalizacji.pdf

 

  

 

4. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) I DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - zał. nr 10 do SIWZ:

Organizacja ruchu ul. Szkolna opis.pdf

Organizacja ruchu - Szkolna w Suszcu - zmiana dla rejonu Kanalu Branickiego.pdf

Szkolna czasowa 1.pdf

Szkolna czasowa 2.pdf

Szkolna czasowa 3.pdf

Szkolna docelowa 1.pdf