MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

2015_-_5_SIWZ_-_SPOKOJNA_W_KRYRACH.pdf

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A.xls

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI ORAZ INFORMACJĄ BIOZ - zał. nr 9 do SIWZ: 

1__Opis_techniczny_projekt_budowlany.pdf

2__MPZP.pdf

3__MPZP_UCHWALA.pdf

4__MPZP_UCHWALA_2.pdf

5__PLAN_ORIENTACYJNY.pdf

6__Mapa_zasadnicza-_cz__1.jpg

7__Mapa_zasadnicza-_cz__2.jpg

8__Mapa_zasadnicza-_cz__3.jpg

9__Rys_nr_1_1_-_Plan_sytuacyjny.pdf

10__Rys_nr_1_2_-_Plan_sytuacyjny.pdf

11__Rys_nr_2_-_Profil_podluzny.pdf

12__Rys_nr_3_-_Przekroje_poprzeczne.pdf

 

UZGODNIENIA

1__UZGODNIENIE_GAZ.jpg

2__UZGODNIENIE_GAZ_1.jpg

3__UZGODNIENIE_GAZ_2.jpg

4__UZGODNIENIE_GAZ_3.jpg

5__UZGODNIENIE_ORANGE.pdf

6__UZGODNIENIE_ORANGE_1.jpg

7__UZGODNIENIE_ORAZNGE_2.jpg

8__UZGODNIENIE_ORANGE_3.jpg

9__UZGODNIENIE_PGK.jpg

10__UZGODNIENIE_PGK_1.jpg

11__UZGODNIENIE_PGK2.jpg

12__uzgodnienie_PZD.jpg

13__UZGODNIENIE_TAURON.jpg

14__UZGODNIENIE_TAURON_1.jpg

15__UZGODNIENIE_TAURON_2.jpg

16__UZGODNIENIE_TAURON_3.jpg

17__UZGODNIENIE_TAURON_4.jpg

18__UZGODNIENIE_UG.jpg

 

 

4. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT)  ORGANIZACJI RUCHU - zał. nr 10 do SIWZ: 

ORGANIZACJA_RUCHU/skan12071915290.pdf

 

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 11 do SIWZ: 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf