MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 23.01.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P3” najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Konsorcjum firm:

1)            LIDER: ZRIB Sp. z o.o.; ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

2)            PARTNER: Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ZRIB”  Zygmunt Seweryn; ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

za cenę: 522.260,24 zł brutto

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 10 ofert, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Konsorcjum firm:

1)            LIDER: ZRIB Sp. z o.o.; ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

2)            PARTNER: Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ZRIB”  Zygmunt Seweryn

               ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

OFERTA NR 02 złożona przez:

HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Spółka Jawna; Mazańcowice 178; 43-391 Mazańcowice

OFERTA NR 03 złożona przez:

F.H.U. DAMEKS Damian Turczyński; ul. Augustyna Kordeckiego 39, 41-407 Imielin

OFERTA NR 04 złożona przez:

TKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. T. Boya-Żeleńskiego 77; 40-750 Katowice

OFERTA NR 05 złożona przez:

„BIELGLOB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”; ul. Nad Potokiem 24; 43-300 Bielsko-Biała

OFERTA NR 06 złożona przez:

Firma Limańczyk Spółka Jawna; ul. Pszczyńska 18 a; 43-227 Góra

OFERTA NR 07 złożona przez:

„PLATER” Spółka Jawna Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek

ul. Jaworowa 16, 43-241 Łąka

OFERTA NR 08 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ; „ROL-BUD” Spółka Jawna Pastor Kazimierz; ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice

OFERTA NR 09 złożona przez:

Konsorcjum firm:

1)    LIDER: ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura; ul. A. Mickiewicza 75, 43-250 Pawłowice

2)    PARTNER: ZISCO Spółka z o.o. Sp. k.; ul. Zjednoczenia 11, 43-250 Pawłowice

OFERTA NR 10 złożona przez:

Konsorcjum firm:

1)    LIDER: P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda; ul. Borowicka 46 a, 44-341 Gołkowice

2)    PARTNER: TRANS-WIERT DUDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Borowicka 46a; 44-341 Gołkowice

 

 

 

III.           Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

300,00

300,00

02

240,06

240,06

03

203,61

203,61

04

243,87

243,87

05

0

0

06

219,39

219,39

07

267,90

267,90

08

0

0

09

0

0

10