MENU
POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO OGŁOSZONE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 16.10.2008 R. Z NR 233578 - 2008 ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE AKTUALNE OGŁOSZENIE NA W/W PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA POSIADA NUMER: 234034-2008

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Siuszec