MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Siwz_-_zagospodarowanie_terenu_wokol_szkoly_w_Radostowicach.pdf (203.21 Kb)

2. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. NR 7 wraz z załącznikiem:

Formularz_przedmiaru_robot_-_strona_tytulowa.pdf (22.25 Kb)

Formularz_przedmiaru_robot.pdf (75.57 Kb)

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - ZAŁ. NR 8:

dokumentacja_projektowa_-_opis_techniczny.pdf (56.28 Kb)

plan_sytuacyjny_Radostowice.pdf (425.54 Kb)

przekroje_Radostowice.pdf (297.50 Kb)

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT-zał. nr 9:

Specyfikacja_techniczna_strona_tytulowa_spis_zaw.pdf (24.54 Kb)

0_wymagania_ogolne_BD00.00.pdf (104.13 Kb)

1Roboty_rozbiorkowe.pdf (41.25 Kb)

2_koryta0201.pdf (59.45 Kb)

3w-wy_odcinajace0301.pdf (58.79 Kb)

4podbudowa_z_tlucznia.pdf (58.01 Kb)

5krawezniki.pdf (57.40 Kb)

6obrzeza.pdf (60.16 Kb)

7NAWIE1.PDF (53.56 Kb)

8_nawierzchnia_asfaltowa_.pdf (70.07 Kb)