MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

SIWZ_-_Okrężna_Suszec.pdf (196.77 Kb)

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL lub PDF, WORD (STRONA TYTUŁOWA):

Formularz_przedmiaru_robot_-_zal._1A_-_ul._Okrezna_w_Suszcu_-_strona_tytulowa.doc (23.00 Kb)

Formularz_przedmiaru_robot_-_zal._1A_-_ul._Okrezna_w_Suszcu.xls (53.50 Kb)

Formularz_przedmiaru_robot_-_zal._1A_-_ul._Okrezna_w_Suszcu.pdf (47.16 Kb)

3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT, UZGODNIENIA, OPINIE) - ZAŁ. NR 6:

Opis_techniczny.pdf (128.21 Kb)

Plan_orientacyjny.pdf (2.16 Mb)

Okrezna_Rys_nr_1_-_Zagospodarowanie.pdf (969.06 Kb)

Okrezna_Rys_nr_2_-_Profil_podluzny.pdf (89.44 Kb)

Okrezna_Rys_nr_3_-_Przekroj_konstrukcyjny_5cm_wyrownania.pdf (295.26 Kb)

Okrezna_Rys_nr_4_-_Organizacja_ruchu_na_czas_robot.pdf (1.10 Mb)

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 7:

Okrezna_-_SST.pdf (607.83 Kb)