MENU

12. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO I WYBRANYCH OBIEKTÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SUSZEC W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2018 R.