MENU

Władze spółki

Władze spółkiXML:NAMESPACE PREFIX = O />

  •   Zarząd Spółki

Pracę Przedsiębiorstwa, koordynuje i nadzoruje trzyosobowy Zarząd, który pełni również wszystkie funkcje dyrektorskie:

Prezes Zarządu
mgr inż. Mieczysław Malcharek

Członek Zarządu
Dyrektor Ekonomiczny
mgr Jacek Kołodziejczyk

Członek Zarządu
Dyrektor Techniczny
inż. Tomasz Marcisz

  •       Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
mgr Franciszek Kwoka
Członek Rady Nadzorczej
mgr Piotr Moćkowski
Członek Rady Nadzorczej
mgr Andrzej Koczar