MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

oznaczenie sprawy ZPU.271.1.11.2015                                                               Suszec, dnia 22.10.2015 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje poniżej o wynikach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2014/2015”.

I.      Wykaz firm, które złożyły najkorzystniejsze oferty na poszczególne rejony, stanowiące odrębne zadania realizowane w ramach w/w zamówienia:

l.p.

Rejon/zadanie

Wykonawca

Cena brutto

Termin płatności faktur

1

Zad.1 - Rejon 1:

Suszec I

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2; 43-267 Suszec

- oferta nr 06

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 132,30 zł / godz

14 dni

2

Zad.2 - Rejon 2:

Suszec II

Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa

„TECH-BUD”

ul. Kłapczyka 31A; 44-240 Żory

- oferta nr 05

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 126,90 zł/ godz

14 dni

3

Zad.3 - Rejon 3:

Rudziczka

PRZETARG UNIEWAŻNIONY DLA ZADANIA NR 3 - W DNIU 19.10.2015 R.

4

Zad.4 - Rejon 4:

Kobielice

E-BUD Łukasz Budzyk

ul. Gojowiec 9, 44-246 Palowice

– oferta nr 08

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 135,00 zł/ godz

14 dni

5

Zad.5 - Rejon 5:

Radostowice

Usługi Transportowo-Rolnicze

Mirosław Kozik

ul. Łączna 15; 43-262 Radostowice

– oferta nr  02

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 135,00 zł/ godz

14 dni

6

Zad.6 - Rejon 6:

 Kryry

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2; 43-267 Suszec

- oferta nr 06

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 155,52 zł / godz

14 dni

7

Zad.7 - Rejon 7:

 Mizerów

Firma Handlowo-Usługowa

Grażyna Goraus

ul. Pszczyńska 82

43-254 Warszowice - oferta nr 03

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 160,00 zł/ godz

14 dni

8

Zad.8 - Rejon 8:

Parkingi, place, inne

Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa

„TECH-BUD”

ul. Kłapczyka 31A; 44-240 Żory

– oferta nr 05

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 136,08 zł/ godz

14 dni

9

Zad.9 - Rejon 9:

Suszec - trasa MZK

E-BUD Łukasz Budzyk

ul. Gojowiec 9, 44-246 Palowice – oferta nr 08

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 228,96 zł/ godz

14 dni

10

Zad. 10 – Rejon 10:

Chodniki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2; 43-267 Suszec  - oferta nr 06

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 228,96 zł/ godz

14 dni

11

Zad. 11 - Rejon 11:

ul. Lipki, Piaskowa, Wyzwolenia

Firma Handlowo-Usługowa

Grażyna Goraus

ul. Pszczyńska 82

43-254 Warszowice - oferta nr 03

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 210,00 zł/ godz

14 dni

Każdy z w/w Wykonawców, który złożył ofertę na wskazany REJON (zadanie) otrzymał najwyższą ilość punktów w sumie kryteriów oceny ofert (kryterium cena – 95%, kryterium termin płatności faktur – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a ponadto spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji przedmiotowego zamówienia określone w SIWZ.

II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 8 ofert, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych i Transportowych; Michał Baron

ul. Ks. Barona 23; 43-267 Rudziczka

oferta została złożona na rejon: 3

OFERTA NR 05 złożona przez:

Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa „TECH-BUD”

Arkadiusz Baron

ul. Kłapczyka 31A, 44-240 Żory

oferta została złożona na rejon: 2, 8

OFERTA NR 02 złożona przez:

Usługi Transportowo-Rolnicze

Mirosław Kozik

ul. Łączna 15; 43-262 Radostowice

oferta została złożona na rejon: 5

OFERTA NR 06 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

oferta została złożona na rejon: 1, 6, 10

OFERTA NR 03 złożona przez:

Firma Handlowo-Usługowa Grażyna Goraus

ul. Pszczyńska 82, 43-254 Warszowice

oferta została złożona na rejon: 7, 11

OFERTA NR 07 złożona przez:

PETBUD Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 61; 43-262 Radostowice

oferta została złożona na rejon:  11

OFERTA NR 04 złożona przez:

Firma U.H.R.T „BYNO” Benon Paździor

ul. Wyzwolenia 244, 43-265 Mizerów

oferta została złożona na rejon: 7, 11

OFERTA NR 08 złożona przez:

E-BUD Łukasz Budzyk

ul. Gojowiec 9, 44-246 Palowice

oferta została złożona na rejon: 4, 7, 9

III.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Nr Rejonu (zadania)

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-95%

Liczba pkt w kryterium

Termin płatności-5%

Razem

1

06

285

15

300

2

05

285

15

300

3

01

PRZETARG UNIEWAZNIONY DLA ZADANIA NR 3  - W DNIU 19.10.2015 R.

4

08

285

15

300

5

02

285

15

300

6

06

285

15

300

7

03

04

08

280,86

285

277,41

15

0

15

295,86

285

292,41

8

05

285

15

300

9

08

285

15

300

10

06

285

15

300

11

03

04

07

285

0

173,19

15

0

15

300

0

188,19

 

WÓJT GMINY

 

MARIAN PAWLAS