MENU

Dane podstawowe

URZĄD GMINY SUSZEC

ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

tel. (32) 449 30 50, fax (32) 449 30 51

e-mail: gmina@suszec.pl

strona internetowa: www.suszec.pl

NIP Gminy: 638-17-92-968

REGON Gminy: 276258345

Identyfikator podziału terytorialnego dla Gminy Suszec: 241006 2

 

Godziny pracy Urzędu  za wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego i Biura Ewidencji Ludności

poniedziałek: 7:30 – 17:00

wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30

 

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Biura Ewidencji Ludności

poniedziałek: 7:30 – 17:00

wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30

piątek: 7:30 – 12:00

 

Punkt kasowy Banku obsługującego Urząd czynny:

od poniedziałku do piątku: 8:00 - 15:30.

 

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki bankowe Gminy Suszec, są przyjmowane bez dodatkowych opłat prowizyjnych przez Bank Spółdzielczy w Żorach we wszystkich jego oddziałach.

 

Dzień i godziny przyjęć interesantów przez Wójta w sprawie skarg i wniosków:

poniedziałek: 12:00 – 17:00

 

Kierownicy Referatów oraz pozostali pracownicy przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.  

Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych: iod@suszec.pl

 

 

DANE TELEADRESOWE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU GMINY

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

NUMER POKOJU

TELEFON

PARTER

 

ZASTĘPCA WÓJTA

5

/32/ 449 30 72

 

REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I INWESTYCJI

KIEROWNIK

9

/32/ 449 30 74

Drogi gminne

9

/32/ 449 30 74

Uzgodnienia zjazdów na drogi gminne

9

/32/ 449 30 70

Inwestycje kubaturowe i liniowe

9

/32/ 449 30 70 / 76

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIEROWNIK

6

/32/ 449 30 66

Ochrona środowiska

6

/32/ 449 30 66

Rolnictwo, spółka wodna

6

/32/ 449 30 67

Zwrot podatku akcyzowego

6

/32/ 449 30 67

 

BIURO OBSŁUGI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Działalność gospodarcza

4

/32/ 449 30 57

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

4

/32/ 449 30 57

Sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

4

/32/ 449 30 57

 

BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

3

/32/ 449 30 75

Dzierżawa, sprzedaż nieruchomości gminnych

3

/32/ 449 30 73