MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA:

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

II. ZAŁACZNIKI od NR 1 - 4 i 6-8 do SIWZ

III. ZAŁACZNIK NR 5 DO SIWZ

IV. ZAŁACZNIKI od NR 9 - 19 c) do SIWZ

 
 1. SIWZ_AKCJA_ZIMA_2016_2017.pdf Data: 2016-10-18 15:18:10, - Rozmiar: 1 300,83kB
 2. ZA_ACZNIKI_NR_1_4_i_6_8_DO_SIWZ.docx Data: 2016-10-18 15:39:21, - Rozmiar: 68,70kB
 3. UMOWA_AKCJA_ZIMA_2016_2017.pdf Data: 2016-10-18 15:28:09, - Rozmiar: 633,12kB
 4. Za_._9___Suszec_I___R1.pdf Data: 2016-10-18 15:18:32, - Rozmiar: 4 517,94kB
 5. Za_._10___Suszec_II___R2.pdf Data: 2016-10-18 15:19:03, - Rozmiar: 7 455,13kB
 6. Za_._11___Rudziczka___R3.pdf Data: 2016-10-18 15:19:21, - Rozmiar: 4 812,06kB
 7. Za_._12___Kobielice___R4.pdf Data: 2016-10-18 15:19:50, - Rozmiar: 7 728,19kB
 8. Za_._13___Radostowice___R5.pdf Data: 2016-10-18 15:20:04, - Rozmiar: 3 866,76kB
 9. Za_._14___Kryry___R6.pdf Data: 2016-10-18 15:20:27, - Rozmiar: 6 142,31kB
 10. Za_._15___Mizer_w___R7.pdf Data: 2016-10-18 15:20:39, - Rozmiar: 3 276,04kB
 11. Za_._16a___Parkingi__place__inne____R8a.pdf Data: 2016-10-18 15:20:46, - Rozmiar: 1 377,82kB
 12. Za_._16b___Parkingi__place__inne___R8b.pdf Data: 2016-10-18 15:20:53, - Rozmiar: 1 385,84kB
 13. Za_._17___Suszec___Trasa_MZK___R9.pdf Data: 2016-10-18 15:21:15, - Rozmiar: 5 678,78kB
 14. Za_._18a___Chodniki___R10a.pdf Data: 2016-10-18 15:22:04, - Rozmiar: 13 164,01kB
 15. Za_._18b___Chodniki___R10b.pdf Data: 2016-10-18 15:23:01, - Rozmiar: 12 890,48kB
 16. Za_._18c___Chodniki___R10c.pdf Data: 2016-10-18 15:23:25, - Rozmiar: 6 621,93kB
 17. Za_._18d___Chodniki___R10d.pdf Data: 2016-10-18 15:24:30, - Rozmiar: 16 104,62kB
 18. Za_._19a___Wykaz_drog_powiatowych___R11.doc Data: 2016-10-18 15:24:30, - Rozmiar: 29,50kB
 19. Za_._19b___Drogi_powiatowe___R11.pdf Data: 2016-10-18 15:25:13, - Rozmiar: 11 716,32kB
 20. Za_._19c___Zasady_odsniezania_i_usuwania_sliskosci_zimowej_na_drogach_powiatowych.doc Data: 2016-10-18 15:25:13, - Rozmiar: 31,50kB