MENU

SPECYFIKACJA ISTONYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC W SEZONIE ZIMOWYM 2009/2010:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, wraz z załącznikami:  nr 1(formularz oferty), nr 2(istotne postanowienia umowy), nr 3(oświadczenie wykonawcy), nr 4(wykaz usług), nr 5(wykaz sprzętu),  nr 6(wykaz osób):

SIWZ_-_Akcja_Zima_2009-2010.pdf (189.15 Kb)

2. Załączniki do SIWZ:

 

Rejon_nr_1_-_Zal._7.pdf (73.30 Kb)


Rejon_nr_2_-_Zal._8.pdf (51.50 Kb)


Rejon_nr_3_-_Zal._9.pdf (40.44 Kb)


Rejon_nr_4_-_Zal._10.pdf (51.12 Kb)


Rejon_nr_5_-_Zal._11.pdf (44.00 Kb)


Rejon_nr_6_-_Kryry_-_Zal._12.pdf (31.41 Kb)

Rejon_nr_6_-_Mizerow_-_Zal._13.pdf (27.47 Kb)


Rejon_nr_7_-_Zal._14a.pdf (14.89 Kb)

Rejon_nr_7_-_Zal._14b.pdf (17.17 Kb)

Rejon_nr_7_-_Zal._14c.pdf (15.57 Kb)

Rejon_nr_7_-_Zal._14d.pdf (17.82 Kb)


Rejon_nr_8_-_Zal._15.pdf (49.52 Kb)


Rejon_nr_9_-_Zal._16a.pdf (16.71 Kb)

Rejon_nr_9_-_Zal._16b.pdf (22.72 Kb)

Rejon_nr_9_-_Zal._16c.pdf (23.75 Kb)

Rejon_nr_9_-_Zal._16d.pdf (41.38 Kb)

Rejon_nr_9_-_Zal._16e.pdf (20.59 Kb)

Rejon_nr_9_-_Zal._16f.pdf (18.84 Kb)

Rejon_nr_9_-_Zal._16g.pdf (16.97 Kb)

Rejon_nr_9_-_Zal._16h.pdf (20.78 Kb)

Rejon_nr_9_-_Zal._16i.pdf (19.22 Kb)

Rejon_nr_9_-_Zal._16j.pdf (17.79 Kb)

Rejon_nr_9_-_Zal._16k.pdf (18.59 Kb)

Rejon_nr_9_-_Zal._16l.pdf (30.66 Kb)

Rejon_nr_9_-_Zal._16ł.pdf (22.92 Kb)


Rejon_nr_10_-_Wykaz_drog_powiatowych_-_Zal._17a.pdf (52.09 Kb)

Rejon_nr_10_-_Zal._17b.pdf (75.35 Kb)

Rejon_nr_10_-_Zasady_odsniezania_i_usuwania_sliskosci_zimowej_na_drogach_powiatowych_-_Zal._17c.pdf (29.59 Kb)