MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1-8:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

 

II. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A, 1.B

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 2.1 - 2.2

 

III. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJĄ BIOZ) - ZAŁ. NR 9 DO SIWZ:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.1 - 4.3

 

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 10 DO SIWZ : 

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 5.1 - 5.2 

 

 

 

 1. 1._2016_2_SIWZ_REMONR_UG_I_ETAP.pdf Data: 2016-02-23 14:03:35, - Rozmiar: 593,45kB
 2. 2.1._1_A_formularz_przedmiaru_rob_t_Etap_I_bran_a_og_lnobudowlana.xlsx Data: 2016-02-23 14:03:36, - Rozmiar: 29,31kB
 3. 2.2._1_B_formularz_przedmiaru_rob_t_Etap_I_bran_a_elektryczno_teletechniczna.xlsx Data: 2016-02-23 14:03:36, - Rozmiar: 27,42kB
 4. 3.1._Projekt_dostosowania_UG_w_Suszcu_do_przepis_w_ppo_opis_techniczny_za_._9_do_SIWZ.pdf Data: 2016-02-23 14:03:38, - Rozmiar: 272,15kB
 5. 3.2._UG_Suszec_Oddymianie_i_o_wietlenie_og_lne_i_awryjne_opis_techniczny_bran_y_elektryczno_teletechnicznej_za_._9_do_SIWZ.pdf Data: 2016-02-23 14:03:39, - Rozmiar: 291,97kB
 6. 3.3._Etap_I_parter_dyspozycje_budowlane_bran_a_og_lnobudowlana_za_._9_do_SIWZ.pdf Data: 2016-02-23 14:03:40, - Rozmiar: 166,42kB
 7. 3.4._Etap_I_parter_rzut_docelowy_bran_a_og_lnobudowlana_za_._9_do_SIWZ.pdf Data: 2016-02-23 14:03:42, - Rozmiar: 307,88kB
 8. 3.5._Etap_I_przekr_j_bran_a_og_lnobudowlana_za_._9_do_SIWZ.pdf Data: 2016-02-23 14:03:43, - Rozmiar: 218,31kB
 9. 3.6._Etap_I_zestawienie_stolarki_za_._9_do_SIWZ.pdf Data: 2016-02-23 14:03:44, - Rozmiar: 105,80kB
 10. 3.7._Etap_I_rzut_parteru_bran_a_elektryczna_za_._9_do_SIWZ.pdf Data: 2016-02-23 14:03:45, - Rozmiar: 375,45kB
 11. 3.8._Etap_I_cz_elektryczna_schemat_RG.pdf Data: 2016-02-23 14:03:46, - Rozmiar: 71,95kB
 12. 3.9._Etap_I_cz_elektryczna_Piwnica_P_1.pdf Data: 2016-02-23 14:03:47, - Rozmiar: 308,62kB
 13. 4.0._Etap_I_cz_elektryczna_rzut_pi_tra.pdf Data: 2016-02-23 14:03:49, - Rozmiar: 274,91kB
 14. 4.1._Etap_I_cz_elektryczna_schemat_TB_2_P1.pdf Data: 2016-02-23 14:03:49, - Rozmiar: 83,76kB
 15. 4.2._Etap_I_cz_elektryczna_schemat_TB_3_P0.pdf Data: 2016-02-23 14:03:50, - Rozmiar: 73,82kB
 16. 4.3._Etap_I_cz_elektryczna_schemat_TB_4_P0.pdf Data: 2016-02-23 14:03:51, - Rozmiar: 173,66kB
 17. 5.1._Specyfikacje_techniczne_dostosowanie_UG_w_Suszcu_do_przepis_w_ppo_bran_a_og_lnobudowlana_za_._10_do_SIWZ.pdf Data: 2016-02-23 14:03:53, - Rozmiar: 367,47kB
 18. 5.2._U.G._Suszec_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_bran_a_elektryczno_teletechniczna_za_._10_do_SIWZ.pdf Data: 2016-02-23 14:03:54, - Rozmiar: 319,08kB